Misja PAN Biblioteki Gdańskiej

Misją Biblioteki Gdańskiej, pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, jest ochrona powierzonego jej dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym zapewnieniu jak najlepszej jakości usług bibliotecznych i informacyjnych w celu zaspokojenia naukowych potrzeb użytkowników, a także aktywne wspieranie badań naukowych i procesów edukacyjnych.

Misja realizowana jest poprzez:
  • gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem Biblioteki i potrzebami jej użytkowników;
  • opracowanie i udostępnianie zbiorów wraz z zapewnieniem dostępu do naukowych baz danych i zasobów bibliotek cyfrowych;
  • prowadzenie własnych badań naukowych;
  • organizowanie warsztatu naukowego dla badaczy;
  • zarządzanie wiedzą dla potrzeb użytkowników;
  • ustawiczne podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Nad realizacją misji czuwa Rada Naukowa w składzie: prof. dr hab. Grażyna Borkowska (przewodnicząca), prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, Ewa Chrzan, Beata Gryzio, Ewa Kobierska–Maciuszko, prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk, dr Krzysztof Nierzwicki, prof. dr hab. Mieczysław Nurek, dr Maria Pelczar, Wanda Pętlicka, Stefania Sychta, dr Zofia Tylewska–Ostrowska, dr Anna Walczak, prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk.