E-źródła licencyjne i testowe

Zasoby dostępne bez logowania wyłącznie z komputerów Biblioteki. Z baz EBSCO można korzystać także z komputerów własnych po uzyskaniu danych dostępowych od kierownika Działu Udostępniania i Informacji Naukowej.

  • HUMANITIES SOURCE (EBSCOhost) – światowe piśmiennictwo z nauk humanistycznych i społecznych, w tym: dzieła literackie, artykuły z czasopism, felietony, wywiady, recenzje książek, przedstawień teatralnych, baletowych, filmów, koncertów i in.
  • WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI – zawiera bazy EBSCO, czasopisma i wybrane pakiety książek wydawnictw Elsevier, Springer i Wiley, czasopisma Nature (roczniki od 2010) i Science (roczniki od 1997), bazy bibliograficzne Scopus , Web of Science, narzędzia bibliometryczne SciVal, InCites.
  • ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA ONLINE
  • LEX – INTERNETOWY SYSTEM PRAWNY – przed korzystaniem z serwisu prosimy zwrócić się do bibliotekarza dyżurnego o zalogowanie.