Do nabycia

 

Katalogi

 • Katalog Rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Sygnatury MS 5412-MS 5878. Red. i przyg. do dr. H. Dzienis, Gdańsk 1999.   15,-
 • Katalog Rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Sygnatury MS 5874-MS 6123. Spuścizna Stanisławy Fleszarowej – Muskat. Opr. i przyg. do dr. K.Świerkosz., Gdańsk 1999.   10,-
 • Katalog Rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Sygnatury MS 6124-MS 6321. Spuścizna Jerzego Afanasjewa. Opr. Jan Krzysztof Kordel, Gdańsk 2007.  17,-
 • Dzięgielewski R.: Katalog rękopisów o tematyce morskiej w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk 2004.  5,-
 • Dzięgielewski Roman, Katalog przepisów prawnych władz miejskich Gdańska z lat 1807-1814, Gdańsk 2005, s.153-202 [współwyd. z:] Maria Babnis, Ewa Penkalla, Katalog norm prawnych władz miasta Gdańska (XV-XVIII wiek), Gdańsk 2005.   6,-
 • Babnis Maria, Penkalla Ewa, Katalog norm prawnych władz miasta Gdańska (XV-XVII wiek), Gdańsk 2005.-151 s. [współwyd. z:] Dzięgielewski Roman, Katalog przepisów prawnych władz miejskich Gdańska z lat 1807-1814, Gdańsk 2005.   6,-

 

Wystawy

 • Święty Wojciech w ikonografii i piśmiennictwie. Katalog wystawy. Oprac. H. Dzienis, wstęp J. Borzyszkowski. Muzeum Historii Gdańska, Ratusz Głównego Miasta 22 kwiecień-31 maja 1997, Gdańsk 1997.   3,-
 • Szwecja w Bibliotece Gdańskiej. Katalog wystawy – kwiecień 1999. Scenariusz wystawy, wstęp i opr. katalogu E. Ogonowska, Gdańsk 1999.    10,-
 • Portugalia w zbiorach Biblioteki Gdańskiej . Katalog wystawy – maj 2000, wstęp i opr. E. Ogonowska, Pelplin 2000.   6,-
 • Magna Britannia. Katalog wystawy luty 2003. Wielka Brytania w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, komisarz wystawy, wstęp i oprac. S. Sychta, Gdańsk 2003.   12,-

 

Seria jubileuszowa

 • Andrzejewski M.: Biblioteki w międzywojennym Gdańsku, Gdańsk 1995.   3,-
 • Babnis M.: Gdy na folwark jadą albo Wyborny zbiorek rozmówek Mikołaja Volckmara, Gdańsk 1999.    3,-
 • Babnis M.: O ważności języka polskiego. Szkice z dziejów języka polskiego w Gdańsku, Gdańsk 1992.   3,-
 • Pelczar M.: O Bibliotece… Wybór i opr. Maria Pelczar, Gdańsk 1991.   7,-
 • Schelwig Samuel: O początkach Biblioteki Gdańskiej. List i rozprawa, opr. i tł. z jęz. łac. Z. L. Pszczółkowska, wstęp Z. Nowak, Gdańsk 1992.    3,-
 • Zachciał Iwona: Biblioteki polskie w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939), Gdańsk 1996.    3,-

 

Informatory

 • Bibliotheca Senatus Gedanensis 1596-1996. Dzieje i zbiory.  Red. M. Babnis i Z. Nowak, Gdańsk 1998.    20,-
 • Bibliotheca Senatus Gedanensis 1596-1996. Biblioteka Gdańska PAN, 1999, (informator, wersja w j. ang., niem., fr., wł.).    6,-

 

Czasopisma

 • Libri Gedanensis. T. 10, 11/12, 13/14/, 15/16, /17/18, 19/20, 21, 22, 23/24. 10,- (numery archiwalne do t.XXX)
 • Libri Gedanensis t. 31/32    25,-
 • Libri Gedanensis t. 33 (2016)     28,-
 • Libri Gedanensis t. 34 (2017) 35,-
 • d’Oriana. Awiza biblioteczne. Z.3, 4, 5.   10,-

 

Różne

 

 • Babnis M.: Polska nad Sekwaną albo Powstanie Styczniowe w oczach Francuzów, Gdańsk 2003.  15,-
 • Babnis M.; Nad Wilią  10,-
 • „Dyament w Koronie” oprac. M. Babnis, J, Kukliński, Z. Nowak, J.K. Sawicki, Gdańsk 1997.   200,.-
 • Książki tysiąclecia. Katalog Wystawy w Bibliotece Gdańskiej PAN 14-31 października 1998 r., Gdańsk 1998.  1,-
 • Historia Gdańska t. III cz.1-2. Gdańska 1993. Instytut Historii PAN.   10,-
 • Biernat Cz., Cieślak E.  History of Gdańsk. Gdańsk 1995.   11,-
 • Pocztówki: Oprawy srebrne…   1,-
 • Herby rodzin gdańskich…  3,-
 • Iwicki Z.: Oliwa wczoraj i dziś. Przewodnik po zabytkach katedry i byłego klasztoru, Gdańsk 2001.   15,-
 • Iwicki Z.: Nekropolia Oliwska. Gdańsk 2004.  30,-
 • Iwicki Z.: Święta Oliwa z Agnani. Gdańsk 2013  10,-
 • Iwicki Z.; Konwent oliwski. Gdańsk-Pelplin 2010  30,-
 • Iwicki Z.; Lubiewo wczoraj i dziś. Gdańsk-Pelplin 2007  25,-
 • Terre Leopoliensis Filius…Księga pamiątkowa ofiarowana prof. dr hab. Zbigniewowi Nowakowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Gdańsk 2007    30,-
 • Szlagowska D.: Thematic Catalogue of Music in Manuscript… 60,-
 • Verba volant scripta manent… Gdańsk 2014  20,-
 • Dzięgielewski R.: Przygotowanie młodzieży do podróży… Gdańsk 2015  30,-
 • Trojan J.: Mój ojciec kupiec. Gdańsk 2016  35,-
 • Muzyczne dziedzictwo Miasta Gdańska – płyta Vol.1  25,-
 • Muzyczne dziedzictwo Miasta Gdańska – płyta Vol.2  35,-
 • Muzyczne dziedzictwo Miasta Gdańska – płyta Vol.3  35,-
 • Muzyczne dziedzictwo Miasta Gdańska – płyta Vol.4  40,-
 • Muzyczne dziedzictwo Miasta Gdańska – płyta Vol.5  35,-
 • Muzyczne dziedzictwo Miasta Gdańska – płyta Vol.6  32,-
 • Musica Baltica vol. 1       110,-