Kopiowanie zbiorów

Istnieje możliwość samodzielnego fotografowania zbiorów, w tym zbiorów specjalnych. Można też zlecić wykonanie kopii cyfrowej firmie zewnętrznej współpracującej z Biblioteką.
Samoobsługowa  kserokopiarka znajduje się w budynku przy Wałowej 24.

Usługi reprograficzne