• Plan zamówień publicznych na rok 2024

  Czytaj więcej
 • Zamówienie: Prenumerata czasopism polskich na rok 2024

  Czytaj więcej
 • Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia na wykonanie usługi archiwizacji ma mikrofilmach i nośnikach elektronicznych zbiorów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej w roku 2024

  Czytaj więcej
 • Prenumerata czasopism zagranicznych na 2024 r.

  Czytaj więcej
 • Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia w zakresie naprawy pompy ciepła firmy Daikin (wymiana uszkodzonej sprężarki)

  Czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w celu rozeznania rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia w zakresie dostawy jednego fabrycznie nowego czytnika – skanera do mikrofilmów 35 mm

  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Kompleksowa całodobowa ochrona budynków Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej

  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie – usługi archiwizacji na mikrofilmach i nośnikach elektronicznych

  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie – prenumerata czasopism polskich na rok 2023

  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie – prenumerata czasopism zagranicznych na rok 2023

  Czytaj więcej