Usługi reprograficzne

Usługi reprograficzne dla użytkowników Biblioteki świadczy firma zewnętrzna:
BlueProject
ul. Wałowa 15
tel. (058) 307-52-01,
(058) 301-22-51 do 54 w. 331
mariola.paprocka@digital-center.pl

Usługi reprograficzne

 

NAZWA USŁUGI CENA BRUTTO
Digitalizacja
SKANOWANIE ZBIORÓW (SKAN CZARNO-BIAŁY) + NAGRANIE NA CD/DVD 2,40 + 3,00/6,10
SKANOWANIE ZBIORÓW (SKAN W KOLORZE) + NAGRANIE NA CD/DVD 6,10 + 3,00/6,10
WYDRUK ZE SKANERA NA PAPIER A4 (CZARNO – BIAŁY) 2,00
SKANOWANIE MIKROFILMU (CENA ZA SKAN) + NAGRANIE NA CD/DVD 0,49 + 3,00/6,10
KSERO Z MIKROFILMU DO 100 STRON A4 1,83
KSERO Z MIKROFILMU OD 100 STRON A4 1,46
KONWERSJA DO 100 PLIKÓW (CENA ZA PLIK) 0,48
KONWERSJA OD 100 PLIKÓW (CENA ZA PLIK) 0,36
KSERO / PAPIER FORMATU A4 / CZARNO-BIAŁE 0,23

UWAGA!

Ceny uzależnione są od stanu zachowania zbiorów i ich formatu.
Gotowe zlecenia można odebrać osobiście w Bibliotece lub BlueProject odsyła pocztą pod podany adres za zaliczeniem pocztowym.