Pracownie zbiorów specjalnych

Godziny otwarcia:

  • pon. 14.00 – 19.00
  • wt., czw. 9.00 – 14.00

Regulamin Pracowni Zbiorów Specjalnych

 

Pracownia Grafiki
ul. Wałowa 15, tel. 58 301-22-51 do 54 w. 316

 

Pracownia Kartografii
ul. Wałowa 15, tel. 58 301-22-51 do 54 w. 327

 

Pracownia Fotografii
ul. Wałowa 15, tel. 58 301-22-51 do 54 w. 115

 

Pracownia Dokumentów Życia Społecznego
ul. Wałowa 24, tel. 58 301-22-51 do 54 w. 202

 

Pracownia Numizmatów i Ekslibrisów
ul. Wałowa 15, tel. 58 301-22-51 do 54. w. 115

 

Pracownia Starych Druków
ul. Wałowa 15, tel. 58 301-22-51 do 54 w. 127, 128
Pracownia Rękopisów
ul. Wałowa 15, tel. 58 301-22-51 do 54 w. 424, 423, 421
Zbiory tej Pracowni udostępnia się w Czytelni Zbiorów Historycznych w godzinach jej pracy.