Fundacja Biblioteki Gdańskiej

UWAGA!!! Od 25 marca 2021 następuje  zmiana BANKU I NUMERÓW KONT FUNDACJI. Nowe konto prowadzone będzie w Banku PKO S.A.

Fundacja Biblioteki Gdańskiej została zawiązana w 1990 roku. Jej celem jest otaczanie opieką PAN Biblioteki Gdańskiej, jednej z najstarszych bibliotek na ziemiach polskich. Fundacja zabiega o środki finansowe na wspomaganie zadań podejmowanych przez Bibliotekę, składa wnioski o granty na działalność biblioteczną, współpracuje z Biblioteką w wypełnianiu jej działań statutowych.

WESPRZYJ FUNDACJĘ!

Konto krajowe – 76 1240 1268 1111 0011 0489 5891
Konto zagraniczne – /PKO S.A. 60 1240 1268 1978 0011 0489 6188
Nr KRS: 0000139524

Wszystkim darczyńcom dziękujemy !

Gdańsk Miasto Wolności logo

Zadanie publiczne „Kartoteka na nośnikach elektronicznych – dokumentacja budowli gdańskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN”. Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Od 2004 roku „Kartoteka…” tworzona jest przez Fundację Biblioteki Gdańskiej na bazie archiwalnej, pochodzącej z lat 50-tych, kartoteki „Materiały do dziejów budowli gdańskich z książek i rycin znajdujących się w zbiorach BG PAN”. Środki na jej sfinansowanie pochodzą z dofinansowania Urzędu Miasta, przyznawanego w wyniku składanej rokrocznie przez Fundację oferty dla organizacji pozarządowych oraz wkładu własnego Fundacji.  Zadanie realizuje zespół pracowników Biblioteki Gdańskiej i Muzeum Historycznego Miasta Gdańska – Dom Uphagena. Efektem pracy Zespołu jest baza danych z roku na rok powiększana o opisy nowych obiektów dostępna pod adresem http://wenus.bgpan.gda.pl/Bazy/Kartoteka/
Zadanie publiczne „Kartoteka…” zostało zamknięte w 2019 roku.

SPR.FUND.za 2018

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Biblioteki Gdańskiej za rok 2019