Fundacja Biblioteki Gdańskiej

Fundacja Biblioteki Gdańskiej

Fundacja Biblioteki Gdańskiej została zawiązana w 1990 roku. Od roku 2004 posiada status OPP (Organizacji Pożytku Publicznego). Jej celem jest otaczanie opieką PAN Biblioteki Gdańskiej, jednej z najstarszych bibliotek na ziemiach polskich. Fundacja zabiega o środki finansowe na wspomaganie zadań podejmowanych przez Bibliotekę, składa wnioski o granty na działalność biblioteczną, współpracuje z Biblioteką w wypełnianiu jej działań statutowych.

Konto Fundacji prowadzone jest w Banku Pekao S.A.

WESPRZYJ FUNDACJĘ!

Konto krajowe – 76 1240 1268 1111 0011 0489 5891
Konto zagraniczne – 60 1240 1268 1978 0011 0489 6188
Nr KRS: 0000139524

Gdańsk Miasto Wolności logo

Apelujemy w imieniu PAN Biblioteki Gdańskiej o przekazywanie 1,5 % podatku na konto Fundacji Biblioteki Gdańskiej. Wypełniając formularz PIT prosimy wpisać KRS 0000139524.

                   Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy !

Aktualnie Zarząd Fundacji stanowią : Wanda Pętlicka – Prezes Zarządu i Anna Wytyk – Sekretarz.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Rada Fundacji w osobach: dr Anna Walczak i dr Zofia Tylewska-Ostrowska.

Wieloletnim zadaniem prowadzonym przez Fundację było zadanie publiczne  „Kartoteka na nośnikach elektronicznych – dokumentacja budowli gdańskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN” dofinansowywane ze środków Miasta Gdańska. Realizowane było na bazie archiwalnej, pochodzącej z lat 50-tych, kartoteki „Materiały do dziejów budowli gdańskich z książek i rycin znajdujących się w zbiorach BG PAN”. Kartotekę tworzył zespół pracowników Biblioteki Gdańskiej i Muzeum Historycznego Miasta Gdańska – Dom Uphagena.  Efektem pracy Zespołu jest baza danych dostępna pod adresem http://wenus.bgpan.gda.pl/Bazy/Kartoteka/

 

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Biblioteki Gdańskiej za rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Biblioteki Gdańskiej za rok 2019

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Biblioteki Gdańskiej za rok 2020

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Biblioteki Gdańskiej za rok 2021

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Biblioteki Gdańskiej za rok 2022