Wypożyczalnia

ul. Wałowa 24, tel. 58 301-22-51 do 54 w. 101
e-mail: wmb@bg.pan.pl

Regulamin Wypożyczalni

Godziny otwarcia:

  • pon., wt., śr., pt.  9.00 – 15.00
  • czw. 9.00 – 19.00

Uprawnieni do korzystania są pracownicy naukowi, doktoranci oraz osoby, które uzyskały pisemne zezwolenie Kierownika Działu Udostępniania i Informacji Naukowej.
Wypożycza się książki wydane po II wojnie światowej.