Katalog online, główny

Przejdź do katalogu

Zawiera opisy:

  • książek, które wpłynęły do Biblioteki po 1 stycznia 1998 roku, sukcesywnie uzupełniane o zbiory wcześniejsze
  • czasopism, z datą wydania od 1 stycznia 1999 roku, sukcesywnie uzupełniane o zasoby wcześniejsze
  • zbiorów specjalnych, sukcesywnie uzupełniany
  • artykułów z wybranych czasopism i książek
  • zbiorów zgromadzonych w PAN Stacjach Naukowych w Rzymie i w Wiedniu (niedostępnych w PAN Bibliotece Gdańskiej).