Od 2023-10-12 do 2023-10-13

Godzina: 10:00 - 17:00

Miejsce: PAN Biblioteka Gdańska przy ul. Wałowej 15

W dniach 12-13 października 2023 r. zapraszamy na unikalne wydarzenie, wpisujące się w misję naszej instytucji – „Targi Dziedzictwo”. Przez 2 dni Biblioteka Gdańska PAN będzie gościła archiwistów, muzealników, konserwatorów zabytków i wszystkich zainteresowanych ochroną śladów przeszłości. Wystawcy, prelegenci i zwiedzający spotkają się podczas debat, wykładów i prelekcji oraz na specjalistycznych warsztatach. To świetna okazja do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami digitalizacji, konserwacji i archiwizacji zbiorów.
Targi Dziedzictwo to jedno z najważniejszych i unikalnych w Polsce wydarzeń, podczas którego dominuje tematyka ochrony i archiwizacji dorobku przeszłych pokoleń. Wszystko po to, by przyszłe pokolenia miały się do czego odwoływać. Dwudniowa konferencja to świetna okazja do udziału w wielu prelekcjach, wykładach, warsztatach i dyskusjach. To także szansa do zaznajomienia się z ofertą polskich i zagranicznych wystawców. Wydarzenie ma na celu przybliżenie problemu, jakim jest szeroko rozumiana ochrona tego, co zostawili nam nasi poprzednicy. Tym razem motyw przewodni to „Spiritus Movens – ochrona dziedzictwa kulturowego”.
W programie znajdują się również wykłady czy prezentacje w wykonaniu pracowników naszego zespołu, m.in.:
 • wykład „Obiekty ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej na Liście Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata”, prowadząca: dr Zofia Tylewska-Ostrowska
 • wykład konserwatorski, prowadząca: Dominika Słomska-Lasek
 • pokaz w laboratorium odkwaszania, prowadzący: Lidia Matyszczak, Piotr Matyszczak
To świetna okazja do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami digitalizacji, konserwacji i archiwizacji zbiorów. Serdecznie zapraszamy do udziału pasjonatów, badaczy, a także wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony dziedzictwa!
Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem strony organizatora.

Plan konferencji

12-13 PAŹDZIERNIKA 2023, GDAŃSK

PAN Biblioteka Gdańska, 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 24 – stoiska targowe, konferencje, wykłady

PAN Biblioteka Gdańska, 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 15 – wystawy

 

DZIEŃ I

12 października 2023

SALA
10:00 – 11:00 Rejestracja Gości Recepcja
parterPAN Biblioteka Gdańskaul. Wałowa 2480-858 Gdańsk
11:00 – 11:30 Uroczyste powitanie i rozpoczęcie TARGÓW DZIEDZICTWO

Przemowa dyrektor PAN Biblioteki Gdańskiej

dr Anny Walczak

Przemowa dyrektor Archiwum Państwowego w Gdańsku

Małgorzaty Janusz

Sala konferencyjna 1.19
parter
PAN Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 24
80-858 Gdańsk
11:30 – 12:00
Wykład

Prowadzący: dr Leszek Szafrański

 • Uczelniany Koordynator ds. otwartego dostępu
 • Wicedyrektor ds. Zasobów Cyfrowych
 • Biblioteka Jagiellońska
 • Uniwersytet Jagielloński

Temat wystąpienia: Ochrona i digitalizacja światowego dziedzictwa w Bibliotece Jagiellońskiej

Sala konferencyjna 1.19
parter
PAN Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 24
80-858 Gdańsk
12:00 – 12:20
Wykład konserwatorski

Prowadzący: Jarosław Sianko

 • Kierownik Oddziału Konserwacji w Archiwum Państwowym w Gdańsku

Temat wystąpienia: Specyfika działań konserwatorskich w archiwach. Przedpole archiwalne, ratownictwo, przemieszczenia zasobu, konserwacja (dezynfekcja, naprawy, odkwaszanie)

Sala konferencyjna 1.19
parter
PAN Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 24
80-858 Gdańsk
12:20 – 12:40
Wykład

Prowadzący:  dr Zofia Tylewska-Ostrowska

 • Dyrektor PAN Biblioteka Gdańska w latach 2010-2018
 • Autorka licznych publikacji, w tym „Gdańsk w literaturze”

Temat wystąpienia: Obiekty ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej na Liście Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata

Sala konferencyjna 1.19
parter
PAN Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 24
80-858 Gdańsk
12:40 – 13:00
Wykład konserwatorski

Prowadzący: Dominika Słomska-Lasek, PAN Biblioteka Gdańska

Temat wystąpienia: Konserwacja rękopiśmiennych planów Gdańska Daniela Buhsego ze zbiorów kartograficznych PAN BG.

Sala konferencyjna 1.19
parter
PAN Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 24
80-858 Gdańsk
13:00 – 13:40
Wykład

Prowadzący: o. dr Tomasz Jank OFMConv.

 • Gwardian klasztoru i rektor kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku;
 • Od roku 2005 odpowiedzialny za renowację franciszkańskiego kompleksu Świętej Trójcy w Gdańsku;
 • Przewodniczący Prowincjalnej Komisji ds. Sztuki i Konserwacji Zabytków;
 • Artysta malarz, grafik, projektant;
 • Autor artykułów i książek z zakresu sztuki i historii sztuki;

Temat wystąpienia: Odbudowa i rekonstrukcja manierystyczno-barokowych organów z kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku (2008-2018) – słowo o wadze dokumentacji archiwalnej.

Sala konferencyjna 1.19
parter
PAN Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 24
80-858 Gdańsk
13:40 – 14:10
Wykład Sponsora

BESKID PLUS

Sala konferencyjna 1.19
parter
PAN Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 24
80-858 Gdańsk
14:10 – 14:40
Wykład

Prowadzący: dr Radosław Kubus
 • Adiunkt, Zakład Historii Gdańska, Pomorza i Regionu Nadbałtyckiego, Wydział Historyczny, Uniwersytet Gdański
Temat wystąpienia: Wielkie dziedzictwo małej wsi. Kilka słów o dziejach ewangelików w miejscowości Żuławki (Fürstenwerder).
Sala konferencyjna 1.19
parter
PAN Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 24
80-858 Gdańsk
14:40 – 15:10
Wykład

Prowadzący: Łukasz Kępski

 • Historyk
 • Przewodnik po Żuławach
 •  

Temat wystąpienia O społecznych działaniach na rzecz ratowania dziedzictwa kulturowego Żuław Wiślanych na przykładzie Muzeum Żuławskiego i Klubu Nowodworskiego.

.

Sala konferencyjna 1.19
parter
PAN Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 24
80-858 Gdańsk
15:10 – 15:40
Wykład

Prowadzący: dr Wacław Kulczykowski

 • adiunkt
 • doktor archeologii zatrudniony w Zakładzie Edukacji Historycznej w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego
 • współtwórca naukowych gier komputerowych „Excavate!” oraz „Waterworks!”
 • członek Rady Upowszechniania Nauki PAN w kadencji 2023-2026

Temat wystąpienia:  Gry komputerowe jako cyfrowa forma rekonstrukcji i promocji światowego dziedzictwa kulturowego.

Sala konferencyjna 1.19
parter
PAN Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 24
80-858 Gdańsk
15:40 – 16:20
Pokaz w laboratorium odkwaszania

Prowadzący: Lidia Matyszczak, Piotr Matyszczak

LABORATORIUM
I piętro
PAN Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 24
80-858 Gdańsk
17:00 Zakończenie pierwszego dnia Targów Dziedzictwo

 

 

DZIEŃ II

13 października 2023

SALA
10:30 – 11:00
Pokaz w laboratorium odkwaszania

Prowadzący: Lidia Matyszczak, Piotr Matyszczak

LABORATORIUM

I piętro

PAN Biblioteka Gdańska

ul. Wałowa 24

80-858 Gdańsk

11:00 – 11:30
Wykład konserwatorski

Prowadzący: Marta Klott-Żychska

 • Kierownik Działu Konserwatorsko-Introligatorskiego
 • uhonorowana nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury za wieloletnią pracę nad ochroną najcenniejszych obiektów

Temat wystąpienia: Ochrona zbiorów w PAN Bibliotece Gdańskiej.

Sala konferencyjna 1.19
parterPAN Biblioteka Gdańskaul. Wałowa 2480-858 Gdańsk
11:30 – 12:00
Wykład

Prowadzący: Łukasz Brachaczek

 • magister teologii
 • Kapłan, Franciszkanin
 • odpowiedzialny za prowadzenie prac renowacyjnych i konserwatorskich w zespole klasztornym Franciszkanów w Krakowie
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i techników Pożarnictwa

Temat wystąpienia: Zabytek – historia współcześnie odczytana, bezpiecznie przekazana przyszłości.

Sala konferencyjna 1.19
parterPAN Biblioteka Gdańskaul. Wałowa 2480-858 Gdańsk
12:00 – 12:30 Wykład konserwatorski

Prowadzący: Katarzyna Wyrwicz

 • Archiwum Państwowe w Gdańsku

Temat wystąpienia: Specyfika działań konserwatorskich w archiwach. Przygotowanie konserwatorskie materiałów archiwalnych na wystawy, zabezpieczenia techniczne.

Sala konferencyjna 1.19
parterPAN Biblioteka Gdańskaul. Wałowa 2480-858 Gdańsk
12:30 – 13:00 Zakończenie i podsumowanie TARGÓW DZIEDZICTWO

Sprawdź, jak dojechać