Dzień: 2023-10-26

Godzina: 13:00

Miejsce: PAN Biblioteka Gdańska przy ul. Wałowej 15

Historia dzielnicy opowiedziana przez pryzmat obiektów ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej. Serdecznie zapraszamy na najnowszą wystawę – wernisaż już w czwartek, 26.10.2023 r. o godzinie 13:00! 

Dwieście pięćdziesiąt lat liczy sobie wymieniona z nazwy po raz pierwszy w 1772 roku dzielnica, leżąca na uboczu historycznego centrum Gdańska. Jej dzieje przypominają morskie fale, z  przypływami dającymi okres burzliwego rozwoju i  odpływami zwiastującymi następujący po nich czas stagnacji. Od początku związana z morzem, swoją niemiecką nazwę Neufahrwasser wywodzi od Neues Fahrwasseer, „nowego toru wodnego” – akwenu stanowiącego przedłużenie Martwej Wisły do ujścia ku Zatoce Gdańskiej. Zarówno dzielnica, jak i ludzie ją zamieszkujący zmieniali na przestrzeni wieków swój wygląd i charakter. Osada, ulokowana przez Fryderyka Wielkiego jako konkurencyjne wobec nieuznającego jego władzy grodu nad Motławą wejście do portu, stała się z czasem dumą Gdańska jako jego „morska brama”, w trakcie swojej historii, funkcjonując jako dzielnica portowo-przemysłowa, garnizonowa, miejsce osiedlenia obywateli polskich zamieszkujących w Wolnym Mieście. To tu wpłynął w 1881 roku jacht cara Aleksandra III, zdążającego na elektryzującego ówczesną Europę osobiste spotkanie z cesarzem Niemiec Wilhelmem I, to z Nowego Portu pancernik Schleswig-Holstein 1 września 1939 roku wypuścił salwę w stronę Westerplatte. Choć nie tak imponujący jak Główne Miasto, Nowy Port pełen jest opowieści. Zapraszamy do ich poznania!

Wystawa ukazuje historię dzielnicy poprzez opowieść o mieszczących się w niej historycznych obiektach: Morskim Domu Kultury, otoczeniu portu, kościołach i ulicach. Opiera się na zbiorach graficznych, kartograficznych, fotografii, dokumentach życia społecznego oraz starych i nowych książkach ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej.

 

Wystawa będzie dostępna w terminie: 26.10.2023-20.12.2023

PAN Biblioteka Gdańska, ul Wałowa 15

Kurator: Paweł Pinkiewicz, kontakt: Pawel.Pinkiewicz@bg.pan.pl  

Sprawdź, jak dojechać