Dzień: 2023-11-16

Godzina: 08:00 - 18:30

Miejsce: PAN Biblioteka Gdańska przy ul. Wałowej 15

Wspólnie z Archiwum Państwowym w Gdańsku serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. „Biblioteki – Archiwa – Miasto. Dziedzictwo kultury w zwierciadle cywilizacji”, 16 listopada 2023 w PAN Bibliotece Gdańskiej (ul. Wałowa 15). 

Miasta, jako centra cywilizacyjne, pozostają od wieków naturalnym środowiskiem, w którym powstawały i funkcjonowały biblioteki i archiwa. Księgozbiory i materiały archiwalne gromadzone przez instytucje (rady miast, kościoły, towarzystwa naukowe, szkoły czy uniwersytety), jak i przez prywatne osoby warunkowały i dokumentowały naukowe, kulturalne i administracyjne życie miast; budowały ich prestiż, stawały się elementem miejskiej tożsamości i szeroko pojętej kultury pamięci. Dzisiaj zasoby te funkcjonują na prawach zbiorów historycznych, a biblioteki i archiwa nadal, choć w nowej i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, kontynuują swą misję, poszerzoną o szereg aktywności, znacząco wychodzących poza tradycyjne zadania związane z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów. Zapraszamy do refleksji nad historyczną i współczesną rolą instytucji oraz kolekcji bibliotecznych i archiwalnych w życiu miast!

 

🎬 Transmisja live konferencji:  

https://www.youtube.com/watch?v=HbdPJgvaaW0 

ℹ  Program konferencji

 

Rejestracja Uczestników 8.00-8.30
Dyr. dr Anna Walczak,  Dyr. Małgorzata Janusz

 

SESJA I

moderator: Beata Gryzio

PAN Biblioteka Gdańska / Archiwum Państwowe

w Gdańsku

8.30 -8.40 Powitanie uczestników i otwarcie konferencji
dr Marcin Pędich Uniwersytet w Białymstoku 8.40-9.00 Kultura miasta w organizacji przestrzennej bibliotek
Viacheslav Mamon Państwowa Biblioteka Naukowa im. Korolenki w Charkowie 9.00-9.20 The contribution of the Polish Gabel family to the development of Kharkiv libraries.
dr Zdzisław Kryger, Anna Paturej Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. A. Necla 9.20-9.40 Poznaj moją historię, archiwum cyfrowe w wiejskiej bibliotece.
Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej 9.40-10.00 Kolekcje Cracoviana i Lvoviana ze zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej odkryte na nowo

dzięki digitalizacji i udostępnieniu w cyfrowym Repozytorium PK.

dr Małgorzata Cieliczko PAN Biblioteka Kórnicka 10.00-10.20 Biblioteka Kórnicka w… Poznaniu.
 

SESJA II

moderator: Janusz Chilicki

10.20-10.30 Przerwa kawowa
dr Agnieszka May-Bednarz 10.30-10.50 Z wieloletnich doświadczeń  i obserwacji pracownika archiwów, historyka-badacza, menadżera kultury, mieszkańca i czytelnika-użytkownika zarazem w dużym i małym mieście „słów kilka”
dr Dominika Pasich Oddziałowe Archiwum IPN w Krakowie 10.50-11.10 Protokoły sekcji zwłok z Archiwum Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego jako źródło badań historycznych
dr hab. Izabela Kaczmarzyk , prof. UIK Uniwersytet Ignatianum w Krakowie 11.10-11.30 Znaczenie archiwów szkolnych w badaniach nad górnośląską kulturą pamięci
Marta Pawlik-Flisikowska PAN Biblioteka Gdańska 11.30-11.40 Archiwum fotograficzne Domu Prasy w Gdańsku (komunikat)
Beata Gryzio PAN Biblioteka Gdańska, Uniwersytet Gdański 11.40-12.00 Między Gdańskiem a Królewcem: biblioteki rad miejskich

z perspektywy proweniencyjnej.

SESJA III

moderator: Marta Pawlik-Flisikowska

12.00-12.20 Dyskusja i przerwa kawowa
dr Monika Płuciennik, Anna Siekierska Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego 12.20-12.40 Archiwa społeczne w przestrzeni miasta – praktyka i oczekiwania
Adriana Kapała Uniwersytet Mikołaja Kopernika 12.40-13.00 Wspieranie i partnerstwo. Modele współpracy z Archiwami Społecznymi
Elżbieta Strehlau Oddziałowe Archiwum IPN w Gdańsku 13.00-13.20 Społeczna rola Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku w budowaniu miejskiej tożsamości i kultury pamięci
Anna Nadarzyńska-Piszczewiat Oddziałowe Archiwum IPN w Gdańsku 13.20-13.40 Ocalić okruchy historii – Projekt Archiwum Pełne Pamięci
Justyna Pazda Oddziałowe Archiwum IPN w Gdańsku 13.40-14.00 Działalność Oddziałowego Archiwum IPN w Gdańsku na przestrzeni dwóch dekad
Iwona Flis Uniwersytet Gdański 14.00-14.20 Archiwistyka społeczna w działalności pomorskiego środowiska archiwalnego
SESJA IV

moderator: Agnieszka Kubiak

14.20-15.00 Przerwa obiadowa
Elżbieta Przyłuska Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 15.00-15.20 Działania restytucyjne podejmowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przykładzie zaginionych i odzyskanych rękopisów
dr Michał Ceglarek Narodowy Instytut Fryderyka Chopina- Muzeum F. Chopina w Warszawie 15.20-15.40 Problematyka archiwaliów w zbiorach muzealnych. Studium na przykładzie Archiwum Naukowego Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
dr Bartłomiej Siek,

dr Katarzyna Pękacka-Falkowska

Gdański Uniwersytet Medyczny / Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 15.40-16.00 Czytanie świata – zbieranie świata: Bibliotheca Breyniana jako biblioteka uniwersalna
dr Anna Maria Lepacka, Anna Sobolewska Biblioteka Politechniki Gdańskiej 16.00-16.20 Archiwalia gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego  (Die Naturforschende  Gesellschaft)  w zbiorach specjalnych Biblioteki Politechniki Gdańskiej
dr Dominika Janus Uniwersytet Gdański 16.20-16.30 Biblioteka jako miejsce pracy germanisty. O badaniach nad zbiorem gdańskich protestanckich kazań pogrzebowych (1586-1746) pochodzących z PAN Biblioteki Gdańskiej
SESJA V

moderator: dr Aleksander Baliński

16.30-16.50 Dyskusja i przerwa kawowa
dr Katarzyna Kubicka Archiwum Państwowe w Gdańsku 16.50-17.10 Dawne Archiwum Miejskie w Gdańsku. Zasób, miejsce i ludzie
Iwona Joć-Adamkowicz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku 17.10-17.30 Gromadzenie, dokumentowanie i promocja informacji/wiedzy o  dziedzictwie kulturowym Pomorza w Dziale Regionalnym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku
dr Adrianna Adamek

-Świechowska

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Elblągu

 

17.30-17.50 Rola spuścizny rękopiśmiennej rodziny Henryka Sienkiewicza ze zbiorów archiwalnych
Iwona Zakrzewska Uniwersytet Ignatianum w Krakowie 17.50-18.10 Sposób gromadzenia i przechowywania księgozbiorów w archiwach zgromadzeń zakonnych na przykładzie Archiwum Towarzystwa Jezusowego w Krakowie
Beata Śliwińska Archiwum Państwowe w Opolu 18.10-18.30 Tempora mutantur et nos mutamur in illis
 

Zamknięcie konferencji

 

18.30

 

 

Opłata konferencyjna wynosi 300 PLN dla osób z referatem, lub 200 PLN dla pozostałych uczestników. Konferencja odbędzie się w siedzibie  PAN Biblioteki Gdańskiej, przewidziana jest możliwość uczestnictwa w trybie online. Teksty referatów wydane zostaną w publikacji punktowanej.

 


Organizatorzy:

Archiwum Państwowe w Gdańsku

PAN Biblioteka Gdańska 

 

Patronat honorowy:

Prezydent Miasta Gdańska

Prezes Polskiej Akademii Nauk

Sprawdź, jak dojechać