W roku 2022 zbiory specjalne Biblioteki Gdańskiej wzbogaciły się o 3256 jednostek inwentarzowych. Na naszej cyklicznej wystawie poświęconej nowym nabytkom pokażemy wybór  obiektów, które trafiły do zbiorów jako darowizny, zostały zakupione na aukcjach, czy też wytropione na Jarmarku Dominikańskim i platformach zakupowych. Są to rękopisy, starodruki, mapy, grafiki, dokumenty życia społecznego, fotografie, numizmaty.

Tym razem uwagę przyciągają między innymi:
▪ trzyczęściowa mapa z 1573 roku obejmująca obszar Pomorza od Rostocku i Rugii po Gdańsk i Hel. Sięga do Grudziądza oraz ujścia Warty do Odry, ukazuje Półwysep Jutlandzki oraz obszar od Lęborka przez Gdańsk do Kłajpedy;
▪ album z 1934 roku z podróży pary drezdeńczyków po Prusach Wschodnich. Z pewnością zainteresuje badaczy hitlerowskiej myśli politycznej;
▪ chorągiewka z herbem Gdańska z okresu Wolnego Miasta Gdańska;
▪ relacja z podróży spisana w roku 1779 przez szwajcarskiego matematyka J. Bernoulliego z opisem pobytu w Gdańsku, m.in. w siedzibie Towarzystwa Przyrodniczego;
▪ świadectwo czeladnicze murarza Christiana Fuckerta z Chojnic z 1790 roku;
▪ obraz iluminacji wystawionej w Elblągu na cześć króla Polski Augusta III w dniu 3 sierpnia 1735 roku;
▪ rozprawa z 1802 roku poświęcona pierwotnym mieszkańcom Pomorza;
▪ młotek drewniany do regulacji odstępów między półkami regałów bibliotecznych z początku XX wieku.

Zapraszamy od 24 stycznia do 3 marca 2023 roku do historycznego gmachu biblioteki przy ul. Wałowej 15. Otwarcie wystawy: we wtorek 24 stycznia o g. 13.00.

Kontakt do koordynatora wystawy: Stefania.Sychta@bg.pan.pl