Zapraszamy do udziału w konferencji

Biblioteki – archiwa – miasto: dziedzictwo kultury w zwierciadle cywilizacji

16.11.2023

Organizator: Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk

Współorganizator: Archiwum Państwowe w Gdańsku

Celem konferencji jest wieloaspektowa analiza relacji wiążących archiwa i biblioteki z miastem w perspektywie historycznej i współczesnej. Instytucje powołane do gromadzenia, przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych i bibliotecznych stanowią w życiu miast i ich mieszkańców jedne z tych miejsc, w których z całą siłą ujawnia się potencjalność dziedzictwa, tzw. kulturowy kapitał miast, współtworzony przez miejską historię, struktury urbanistyczne, artefakty, instytucje kultury i nauki oraz zaangażowanych w nie ludzi. Historyczne powiązanie rozwoju cywilizacyjnego z życiem miast skłania do refleksji nad historią i obecną kondycją zasobów bibliotecznych i archiwalnych funkcjonujących w miastach oraz związanych z nimi ludzi i instytucji; zapraszamy do naukowej debaty nad wyłaniającym się zeń obrazem współczesności.

Proponowane zagadnienia:

– historia archiwów i bibliotek w historii miast

– biblioteki i archiwa w architekturze miast: przekaz zakodowany w strukturze przestrzeni miejskiej

– biblioteki i archiwa w przestrzeni społecznej miast: funkcjonalność instytucji w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne

– archiwa i biblioteki jako miejsca wyjątkowe w pamięci kulturowej miasta

– biblioteki i archiwa w komunikacji społecznej miasta

– biblioteki i archiwa: strażnicy, popularyzatorzy czy administratorzy dziedzictwa: między nauką a public history.

 

Beata Gryzio, PAN BG (sekretarz konferencji) beata.gryzio@bg.pan.pl; tel. 58 3012251