Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska niniejszym składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen usługi pn.: „Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (przegląd techniczny): roczna oraz pięcioletnia wybranych obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej, położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej”.

Załączniki: