Zamówienie: usługa archiwizacji ma mikrofilmach i nośnikach elektronicznych zbiorów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej w roku 2024

Nr sprawy: VI-222/101/2023

Tryb zamówienia: Rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 zł. netto

Termin składania ofert: 07.12.2023 r. godz. 13:00

Sposób składania ofert: sekretariat.bg@bg.pan.pl

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia ofert – Digitalizacja 2024 01.12.2023

Zaproszenie Digitalizacja załącznik edytowalny

Zakończenie procedury – digitalizacja 12.12.2023