Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku na dostawę: 1. 10 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych.

Rozeznanie