Prezes Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska w Gdańsku ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk tel. +48 58 301-55-23 na 4-letnią kadencję rozpoczynająca się w dniu 1 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie