Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku na wykonanie prac związanych z pełnieniem kompleksowej całodobowej ochrony budynków Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej.

Rozeznanie rynku ochrona 19.06.2018