Dzień: 2023-05-30

Miejsce: PAN Biblioteka Gdańska przy ul. Wałowej 15

Wspaniała i burzliwa historia Polski ciągle stanowi źródło fascynacji i poznania dla nas wszystkich. Jej wielkość i niedoskonałości są nie tylko przedmiotem badań historyków, którzy odkrywają wciąż nowe jej oblicza, ale także nas, którzy żyjemy i oddychamy w określonej przestrzeni geograficznej, kulturowej i społecznej. Wystawa Wielka Rzeczpospolita przedstawia najpiękniejszy okres w dziejach naszego kraju w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII wieku.

Zawarcie Unii Lubelskiej (1569) stanowiło akt wyjątkowy i niepowtarzalny w ówczesnej Europie. Powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, kraj wielonarodowościowy i wielowyznaniowy, zapewniający swoim obywatelom swobodę wyznania i tolerancję religijną. Ukształtowała się koncepcja państwa jako „rzeczypospolitej” –  państwo uznano za dobro wspólne jego obywateli (choć obywatelskość ograniczona była do stanu szlacheckiego), a także, co szczególne,  uznano wolność za naczelną wartość w życiu publicznym i indywidualnym. To także złoty wiek kultury polskiej, imponujący rozwój literatury, sztuk pięknych i architektury.

Wystawa „Wielka Rzeczpospolita” jest próbą udokumentowania tego okresu w oparciu o bogate zbiory kartograficzne PAN Biblioteki Gdańskiej, gdy Rzeczpospolita osiągnęła swój największy obszar terytorialny, który po zawarciu Unii Lubelskiej w 1569 roku sięgał nieomal „od morza do morza” (od Bałtyku do Morza Czarnego), a w  1619 roku osiągnął 1 milion km kw. powierzchni.

Wystawę będzie można podziwiać w terminie 30.05-28.07.2023 w gmachu PAN Biblioteki Gdańskiej przy ulicy Wałowej 15. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

Kuratorkami wystawy są Anna Wytyk oraz Grażyna Ewert.


Sprawdź, jak dojechać