Od 2022-09-02 do 2022-10-15

Godzina: 00:00

Miejsce: PAN Biblioteka Gdańska przy ul. Wałowej 15

W  rocznicę wybuchu II wojny światowej PAN Biblioteka Gdańska zaprasza na kolejną wystawę z prywatnych materiałów Marka Ney-Krwawicza, pracownika naukowego Instytutu Historii PAN w Warszawie. Tym razem to „Tułacze szkoły 1939-1950. Podręczniki, lektury, programy nauczania”.

W latach II wojny światowej na obczyźnie powstawały i prężnie działały liczne polskie szkoły. Merytoryczną opiekę nad nimi sprawowały agendy Rządu RP. Szkoły pracowały według programów nauczania obowiązujących w Polsce od 1932 r., a wydane w czasie wojny  podręczniki i lektury służyły w polskim szkolnictwie na obczyźnie przez kilkadziesiąt powojennych lat nie jednemu młodemu pokoleniu.

Na wystawie pokazano przegląd podręczników szkolnych z różnych przedmiotów oraz lektury szkolne wraz z „Wykazem lektur” sporządzonym przez uczennicę liceum w Isfahanie. Szkolne pomoce ułożono w układzie geograficznym. Są więc te wydawane w Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, w Rumunii, w Szwajcarii, we Włoszech, na terenach okupowanych przez aliantów od 1945 r. Niemiec zachodnich, we Francji po 1945 r., w Palestynie, w Indiach, w Meksyku i w Afryce. Ogółem to ponad sto szkolnych wydawnictw.

Materiały edukacyjne ogłaszane na łamach pism „Polak w Iranie”, „Polak w Indiach”, „Polak w Afryce” przeplatają się z prasą pedagogiczną i fachowymi artykułami dotyczącymi wychowania i edukacji. Uzupełnieniem wydawnictw są liczne fotografie dokumentujące prace szkół w różnych krajach. Ponadto warto zwrócić uwagę na tak wyjątkowe eksponaty jak szkolny mundurek gimnazjalistki z Isfahanu czy kurtka mundurowa junaczki ze Szkoły Junaczek z 1942 r.

Otwarcie wystawy odbędzie się 2 września (piątek) 2022 r. o godz. 12.15 w nowym budynku PAN Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 24. Wystawa będzie czynna do 12 października.

Sprawdź, jak dojechać