Od 2022-03-07 do 2022-04-30

Godzina: 09:00

Miejsce: PAN Biblioteka Gdańska przy ul. Wałowej 24

Rok 2021 był niezwykle obfity w nowe wydawnictwa. Przedłużający się okres izolacji sprawił, że wielu twórców nauki i kultury rozpoczęło okres podsumowań. Widać to doskonale w lokalnej twórczości. W tym roku akcent wystawy położono na promocję prac gdańskich i pomorskich badaczy, w tym w dużej mierze historyków. Warto wskazać tu choćby na pracę Iwony Janickiej zatytułowaną „Sina śmierć z Azji. Epidemie cholery w północno-zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego”. Autorka nie stroni od porównań pomiędzy regularnie nawiedzającymi Europę w XIX wieku kolejnymi falami pandemii cholery, a obecną sytuacją epidemiczną. Wśród innych regionalnych książek historycznych wspomnieć należy pracę będącą pokłosiem konferencji zorganizowanej w Elblągu w 2019 roku. W publikacji zatytułowanej „Kobiety w Prusach Królewskich” znajduje się szereg tekstów poświęconych pozycji kobiety w nowożytnym społeczeństwie Prus Królewskich.

Poza książkami historycznymi, na wystawie znajdą się również prace z zakresu antropologii kultury oraz etnografii. Warto tu przede wszystkim wskazać na publikację Łukasza Kozaka zatytułowaną „Upiór. Historia naturalna”. Autor analizując przeróżne źródła dowodzi, że wiara na terenach dawnej Polski w to, iż zmarli mogą po śmierci wstawać z grobu aby szkodzić żywym nie była wcale zjawiskiem tak marginalnym jak można by przypuszczać. Świadczy o tym choćby relacja o wierze podkrakowskich chłopów w pośmiertną szkodliwą działalność naszego narodowego „wieszcza” Adama Mickiewicza. Wśród reportaży na szczególną uwagę zasługuje relacja Gregora Ziemera, przedwojennego dyrektora Szkoły Amerykańskiej w Berlinie, zatytułowana „Jak wychować nazistę. Reportaż o fanatycznej edukacji”.

Powyższe przykłady to zaledwie niewielka próbka tego, co można zobaczyć na wystawie nowych nabytków. Poza przytoczonymi powyżej kategoriami, nie zabraknie również książek o charakterze popularnonaukowym, języko- i bibliotekoznawczym, prac z zakresu prawa, czy politologii. Choć w niewielkiej liczbie, to jednak zaprezentowana zostanie także literatura piękna oraz książki obcojęzyczne. Zapraszamy!

Wystawę nowych nabytków można oglądać od 7 marca do 30 kwietnia 2022 r. w nowym gmachu PAN Biblioteki Gdańskiej, przy ul. Wałowej 24.

Autor wystawy:
Radosław Kubus