Inne - Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniuna usługi społeczne i inne szczególne usługiw postępowaniu nakompleksową całodobową
ochronę budynków Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej.

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

WYNIK© 2012 PAN Biblioteka Gdańska