Inne - Zamówienia Publiczne

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku na wykonanie prac związanych z pełnieniem kompleksowej całodobowej ochrony budynków Polskiej Akademii Nauk Biblioteki GdańskiejPolska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku na wykonanie prac związanych z pełnieniem kompleksowej całodobowej ochrony budynków Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej.

ZAPYTANIE© 2012 PAN Biblioteka Gdańska