Inne - Zamówienia Publiczne

Zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen usługiPolska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska niniejszym składa zapytanie mające
na celu rozeznanie rynku cen usługi pn.: „Kontrola okresowa polegająca na
sprawdzeniu stanu technicznego (przegląd techniczny): roczna oraz pięcioletnia
wybranych obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości Polskiej
Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej, położonych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej”.

Załączniki:

 

Rozeznanie rynku

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2© 2012 PAN Biblioteka Gdańska