Inne - Zamówienia Publiczne

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska zaprasza do złożenia ofert na prenumeratę czasopismPolska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska zaprasza do złożenia ofert na prenumeratę: czasopism polskich, polskich czasopism wąskospecjalistycznych i czasopism zagranicznych na rok 2018.

OGŁOSZENIE© 2012 PAN Biblioteka Gdańska