Inne - Zamówienia Publiczne

Przetarg nieograniczony na kompleksową całodobą ochronę budynków PAN BGPolska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ogłasza postępowanie, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na kompleksowej całodobowej ochronie budynków Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm. – dalej „ustawa" lub „uPzp"), dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 750 000 euro.

 

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie© 2012 PAN Biblioteka Gdańska