Inne - Zamówienia Publiczne

Przetarg nieograniczony na: Przebudowa istniejącej instalacji wentylacjiPolska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska  ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowa istniejącej instalacji wentylacji.

 

 

Ogłoszenie

 

SIWZ 19.10.2016

 

Załączniki do SIWZ

 

Projekt techniczny

 

Specyfikacja wykonania i odbioru robót

 


Przedmiar

 


IG1 Rozwinięcie

 


IG2 Rzut

 

Odpowiedź na zapytanie 26.10.16

 

Odpowiedź na zapytanie 31.10.16

 

Informacja o otwarciu ofert 3.11.16

 

Unieważnienie przetragu 3.11.16© 2012 PAN Biblioteka Gdańska