Inne - Zamówienia Publiczne

Przetarg nieograniczony na: Przebudowa istniejącej instalacji wentylacjiPolska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska  ogłasza przetarg nieograniczony  o wartości poniżej 193.000 euro na:  Przebudowa istniejącej instalacji wentylacji.

Ogłoszenie

SIWZ przebudowa

Załącznik SIWZ

Projekt techniczny

Specyfikacja wykonania i odbioru robót

Przedmiar

IG1 Rozwinięcie

IG2 Rzut© 2012 PAN Biblioteka Gdańska