Inne - Zamówienia Publiczne

Przetarg nieograniczony na kompleksow± całodob± ochronę budynków PAN BG.Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksow±, całodob± ochronę budynków Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej.

 

 

Ogłoszenie 14.04.16

 

SIWZ 14.04.16

 

Zał±czniki edytowalne

 

Zmiana ogłoszenia

 

OdpowiedĽ na zapytanie 18.04.16

 

OdpowiedĽ na zapytania 19.04.16

 

OdpowiedĽ na zapytanie 20.04.16

 

Wynik przetargu 22.04.16

 

Unieważnienie wyboru ofert z dnia 22.04.16

 

Sprostowanie do unieważnienia wyboru 04.05,16

 

Wynik przetargu na ochronę 10.05.2016

 © 2012 PAN Biblioteka Gdańska