Inne - Zamówienia Publiczne

Przetarg nieograniczony na całodobową ochronę budynków Polskiej Akademii Nauk Biblioteki GdańskiejPolska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ogłasza przetarg nieograniczony na całodobową ochronę budynków Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówienia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Ogłoszenie

SIWZ

 

Załącznik do SIWZ
 

Odpowiedź na zapytanie

 

Modyfikacja SIWZ i Ogłoszenia

 

Wynik przetargu© 2012 PAN Biblioteka Gdańska