Inne - Zamówienia Publiczne

Przetarg nieograniczony na prenumeratę czasopism wąskospecjalistycznych na rok 2015Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ogłasza przetarg nieograniczony na prenumeratę czasopism wąskospecjalistycznych na rok 2015 o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówienia
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Ogłoszenie 11.12.14

SIWZ© 2012 PAN Biblioteka Gdańska