Inne - Zamówienia Publiczne

Przetarg nieograniczony na prenumeratęPolska Akademia Nauk Biblioteka Gdańskao głasza przetarg nieograniczony na prenumeratę czasopism polskich i zagranicznych na rok 2015 o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówienia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
 

SIWZ Czasopisma 14.11.14

 

Ogłoszenie 14.11.14

 

Załącznik  nr 1  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 r.

 

Odpowiedź na zapytania 21.11.14

 

Wynik przetargu 27.11.14

 © 2012 PAN Biblioteka Gdańska