Inne - Zamówienia Publiczne

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi archiwizacji na mikrofilmach i nośnikach elektronicznychPolska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty 134.000 euro na wykonanie usługi archiwizacji na mikrofilmach i nośnikach elektronicznych zbiorów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej Nr w Biuletynie Zamówień Publicznych 113771 – 2014.

 

Ogłoszenie archiwizacja 2014.docx
 

SIWZ- archiwizacja 2014.pdf

 

Odpowiedź na zapytanie 30.05.2014.pdf

 

Wynik przetargu na archiwizację© 2012 PAN Biblioteka Gdańska