Inne - Zamówienia Publiczne

Prenumerata polskich czasopism wąskospecjalistycznych na rok 2014Numer ogłoszenia: 270579 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013
 

Ogłoszenie czasopisma XII 2013.doc

 

SIWZ - Czasopisma 10.12.2013.pdf© 2012 PAN Biblioteka Gdańska