Inne - Zamówienia Publiczne

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wałowej 15 prosi o złożenie oferty na prenumeratę

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wałowej 15 prosi o złożenie oferty na prenumeratę: - czasopism polskich na rok 2019, - czasopism wąskospecjalistycznych polskich na rok 201,9 - czasopism zagranicznych na rok 2019. ZAŁĄCZNIK ...

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi archiwizacji na mikrofilmach i nośnikach elektronicznych zbiorów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi archiwizacji na mikrofilmach i nośnikach elektronicznych zbiorów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej. ZAŁĄCZNIK ...

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniuna usługi społeczne i inne szczególne usługiw postępowaniu nakompleksową całodobową ochronę budynków Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej. ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2 WYNIK ...

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku na wykonanie prac związanych z pełnieniem kompleksowej całodobowej ochrony budynków Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku na wykonanie prac związanych z pełnieniem kompleksowej całodobowej ochrony budynków Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej. ZAPYTANIE ...

Rozeznanie rynku na wykonanie prac związanych z montażem ławeczki

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku na wykonanie prac związanych z montażem ławeczki z rzeźba dr Marianna Pelczara przy budynku Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 15.   ZAŁĄCZNIK   ...

Zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen usługi

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska niniejszym składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen usługi pn.: „Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (przegląd techniczny): roczna oraz pięcioletnia wybranych obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej, położo...

Ogłoszenie wyboru firmy na dostawę komputerów

Ogłoszenie wyboru firmy na dostawę komputerów OGŁOSZENIE ...

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę komputerów i monitorów

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę komputerów i monitorów ZAPROSZENIE ...

Prezes Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Prezes Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska w Gdańsku ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk tel. +48 58 301-55-23 na 4-letnią kadencję rozpoczynająca się w dniu 1 kwietnia 2018 r. OGŁOSZENIE ...

Rozeznanie rynku na dostawę dziesięciu fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych

Polska Akadmmia Nauk Biblioteka Gdańska składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku na dostawę: 1. 10 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych. PARAMETRY ...

Zaproszenie do składania ofert ofert na wykonanie usługi archiwizacj

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi archiwizacji na mikrofilmach i nośnikach elektronicznych zbiorów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej  (archiwizacja hybrydowa). ZAPROSZENIE ...

Ogłoszenie wyboru firm na prenumeratę czasopism

Ogłoszenie wyboru firm na prenumeratę czasopism 5.12.2017   OGŁOSZENIE ...


Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska zaprasza do złożenia ofert na prenumeratę czasopism

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska zaprasza do złożenia ofert na prenumeratę: czasopism polskich, polskich czasopism wąskospecjalistycznych i czasopism zagranicznych na rok 2018. OGŁOSZENIE ...

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska zaprasza firmy do złożenia oferty na dostawę bibliotecznych regałów metalowych

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska z siedzibą w Gdańsk 80-858, ul. Wałowa 15 zaprasza zainteresowane firmy do złożenia oferty na dostawę bibliotecznych regałów metalowych dla potrzeb przechowywania zbiorów specjalnych: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ...

Przetarg nieograniczony na kompleksową całodobą ochronę budynków PAN BG

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ogłasza postępowanie, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na kompleksowej całodobowej ochronie budynków Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień p...

Przetarg na wykonanie usługi archiwizacji na mikrofilmach i nośnikach elektronicznych zbiorów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi archiwizacji na mikrofilmach i nośnikach elektronicznych zbiorów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej (archiwizacja hybrydowa).   Archiwizacja PDF ...

Przetarg nieograniczony na: Przebudowa istniejącej instalacji wentylacji

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska  ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowa istniejącej instalacji wentylacji.     Ogłoszenie   SIWZ 19.10.2016   Załączniki do SIWZ   Projekt techniczny   Specyfikacja wykonania i odbioru robót   Przedmiar   IG1 Ro...

Przetarg nieograniczony na: Przebudowa istniejącej instalacji wentylacji

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska  ogłasza przetarg nieograniczony  o wartości poniżej 193.000 euro na:  Przebudowa istniejącej instalacji wentylacji. Ogłoszenie SIWZ przebudowa Załącznik SIWZ Projekt techniczny Specyfikacja wykonania i odbioru robót Przedmiar IG1 Rozwinięcie IG2 Rzut ...

Przetarg nieograniczony na kompleksową całodobą ochronę budynków PAN BG.

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksową, całodobą ochronę budynków Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej.     Ogłoszenie 14.04.16   SIWZ 14.04.16   Załączniki edytowalne   Zmiana ogłoszenia   Odpowiedź na zapytanie 18.04.16   ...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.10.15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.10.15. ...

Przetarg na docieplenie 01.10.15

Polska Akademia Nauk ponownie ogłasza przetarg nieograniczony na docieplenie zewnętrznej elewacji budynku. SIWZ 01.10.15   Ogłoszenie   Docieplenie opis   Docieplenie sytuacja   Docieplenie rzut II i III   Docieplenie rzut IV i V   Docieplenie rzut dach   Docieplenie przekr&oacut...

Przetarg na docieplenie. Unieważnienie.

Polska Akademia Nauk ogłasza przetarg nieograniczony na docieplenie zewnętrznej elewacji budynku. Przesunięcie terminu składania ofert.   Ogłoszenie   Przedmiar   SIWZ   Projekt i specyfikacja   Załączniki edytowalne   Odpowiedź 23.09.15   Odpowiedź i zmiana terminu.   Un...

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę posadzek

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra wraz z usunięciem szkodliwych substancji w budynku wybudowanym w latach 70 XX wieku Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 15 Załączniki: Projekt   SIWZ   Ogłoszenie posadzki ...

Przetarg nieograniczony na kompleksową całodobową ochronę budynków Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska  ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksową całodobową ochronę budynków  Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej.   Ogłoszenie 29.01.15   SIWZ   Załączniki   Wynik przetargu ...

Przetarg nieograniczony na całodobową ochronę budynków Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ogłasza przetarg nieograniczony na całodobową ochronę budynków Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówienia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Ogłoszenie SIWZ   Załącznik do S...

Przetarg nieograniczony na prenumeratę czasopism wąskospecjalistycznych na rok 2015

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ogłasza przetarg nieograniczony na prenumeratę czasopism wąskospecjalistycznych na rok 2015 o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówienia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Ogłoszenie 11.12.14 SIWZ ...

Przetarg nieograniczony na prenumeratę

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańskao głasza przetarg nieograniczony na prenumeratę czasopism polskich i zagranicznych na rok 2015 o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówienia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.   SIWZ Czasopisma 14.11.14   Ogłoszenie 14.11.14 ...

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi archiwizacji na mikrofilmach i nośnikach elektronicznych

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty 134.000 euro na wykonanie usługi archiwizacji na mikrofilmach i nośnikach elektronicznych zbiorów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej Nr w Biuletynie Zamówień Publicznych 113771 – 2014.   Ogłoszenie archiwizacja 2014.docx &...

Przetarg nieograniczony na konserwację i serwis systemów klimatyzacyjno-wentylacyjnych

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 193.000 euro na konserwację i serwis systemów klimatyzacyjno-wentylacyjnych w budynkach Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 15 i ul. Wałowej 24.     Ogłoszenie Klimatyazacja 30.03.2014.doc   SIWZ- klimatyzac...

Prenumerata polskich czasopism wąskospecjalistycznych na rok 2014

Numer ogłoszenia: 270579 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013   Ogłoszenie czasopisma XII 2013.doc   SIWZ - Czasopisma 10.12.2013.pdf ...

Wynik przetargu na prenumeratę czasopism polskich i zagranicznych na rok 2014

Dyrekcja Polskiej Akademii Nauk Biblioteka Gdańska informuje... WYNIK PRZETARGU ...

Przetarg nieograniczony na prenumeratę czasopism polskich i zagranicznych na rok 2014

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ogłasza przetarg nieograniczony na Prenumerata czasopism polskich i zagranicznych na rok 2014 Numer ogłoszenia w Biuletynie UZP: 256781 – 2013 Data ogłoszenia 29.12.2013   NAZWA I ADRES: Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk , ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058/301-55-2...

Wynik przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu koputerowego

Dyrekcja Polskiej Akademii Nauk Biblioteka Gdańska informuje... Wynik przetragu ...

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu koputerowego

POLSKA AKADMIA NAUK BIBLIOTEKA GDAŃSKA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOTY 130.000 EURO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PAN BIBLIOTEKI GDAŃSKIE PRZY UL. WAŁOWEJ 15 – 2 ZADANIA Nr ogłoszenia w Biuletynie UZP 260365-2012   Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego dla PAN Bibli...

Przetarg nieograniczony na prenumeratę czasopism polskich, wąskospecjalistycznych i zagranicznych na rok 2013

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ogłasza przetarg nieograniczony na prenumeratę czasopism polskich, wąskospecjalistycznych i zagranicznych na rok 2013 - 3 zadania Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prenumerata czasopism polskich, wąskospecjalistycznych i zagranicznych na rok 2013 - 3 zadania. Rodzaj zamówienia: do...

Wynik przetargu na wymianę zewnętrznej ścianki przeszklonej (okna) w wykuszu

Dyrekcja Polskiej Akademii Nauk Biblioteka Gdańska informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie zewnętrznej ścianki przeszklonej (okna) wykuszu IV i V piętra w budynku PAN Biblioteki Gdańskiej przy ulicy Wałowa 15 Komisja Przetargowa dokonała wyboru... /uploa...

Wynik przetargu na wykonanie remontu hallu wejściowego budynku PAN Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 15

Dyrekcja Polskiej Akademii Nauk Biblioteka Gdańska informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie remontu hallu wejściowego w budynku PAN Biblioteki Gdańskiej przy ulicy Wałowa 15 Komisja Przetargowa dokonała wyboru... /upload/files/przetarg_2012-10-1...

Przetarg nieograniczony na wymianę zewnętrznej ścianki przeszklonej (okna) w wykuszu

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ogłasza przetarg nieograniczony  o wartości poniżej 5.000.000 euro na wymianę zewnętrznej ścianki przeszklonej (okna) w wykuszu IV i V piętra od strony boiska szklonego w części dobudowanej w latach70-tych XX wieku budynku PAN Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 15.   Zamawiający: Polska Akadem...

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu hallu wejściowego budynku PAN Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 15

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ogłasza przetarg nieograniczony  o wartości poniżej 5.000.000 euro na Wykonanie remontu hallu wejściowego budynku PAN Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 15 zgodnie z Przedmiarem robót Zamawiający: Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk tel./fax 058/301-55-23 ...

Wynik przetargu na wykonanie docieplenia budynku PAN Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 15

Dyrekcja Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej ogłasza wynik przetargu na wykonanie docieplenia budynku PAN Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 15. /upload/files/przetarg_22.08.13/Wynik_17_09_2012.jpg ...

Odpowiedź na pytanie dot. przetargu na wykonanie docieplenia budynku PAN Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 15

W związku z otrzymaniem zapytania od jednego z potencjalnych oferentów w przetargu nieograniczonym na wykonanie docieplenia części ścian budynku wybudowanego w latach 70 XX wieku PAN Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 15. Numer ogłoszenia Biuletynie UZP: 181107 - 2012  poniżej udzielamy odpowiedzi. /upload/files/przetarg_22.08.13/Dociep...

Przetarg na wykonanie docieplenia części ścian budynku PAN Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 15

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ogłasza przetarg nieograniczony  o wartości poniżej 5.000.000 euro na Wykonanie docieplenia części ścian budynku wybudowanego w latach 70 XX wieku PAN Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 15. Numer ogłoszenia Biuletynie UZP: 181107 - 2012   Zamawiający: Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańsk ...

Przetarg nieograniczony na pełną archiwizację - 23.05.2012

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pełnej dokumentacji cyfrowej uwzględniającej archiwizację dokumentów ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej oraz ich merytoryczne opracowanie w systemie VTLS Virtua (format MARC21) na potrzeby realizacji Projektu: Pomorska Biblioteka Cyfrowa (lokalizacja...

Przetarg nieograniczony na archiwizację zbiorów

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pełnej dokumentacji cyfrowej uwzględniającej archiwizację dokumentów ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej oraz ich merytoryczne opracowanie w systemie VTLS Virtua (format MARC21) na potrzeby realizacji Projektu: Pomorska Biblioteka Cyfrowa (lokaliza...

© 2012 PAN Biblioteka Gdańska