Wystawy

Między Gdańskiem a morzem – północne rubieże miastaWystawa rycin ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej i prac rysunkowych gdańskiego artysty Andrzeja Taranka. 

Ekspozycja ukazuje ginący pejzaż miasta – stoczni, utrwalony w rysunkach  stanowiących dla tego obszaru  Gdańska, obok fotografii, jedyne przekazy o artystycznym wyrazie. 

Znalazły się tu także materiały historyczne obrazujące przemiany jakim ulegały północne rubieże miasta w historycznym rozwoju. 

Na wernisaż zapraszamy w czwartek 21 czerwca o godz. 14 do budynku historycznego PAN BG przy ul. Wałowej 15. Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia Biblioteki do 31 lipca 2018 roku.
 

Kurator wystawy:
Krystyna Sarnowska-Jackowska
grafika@bgpan.gda.pl

 


© 2012 PAN Biblioteka Gdańska