Wystawy

Polacy w Indiach 1942 –1948 i Polacy w Afryce 1942 – 195070 lat po zakończeniu II wojny światowej PAN Biblioteka Gdańska zaprasza na wystawę poświęconą Polakom, którzy po ewakuacji z ZSRR w 1942 r. osiedleni zostali w Indiach i w Afryce. Wystawę przygotował z własnych materiałów pracownik naukowy Instytutu Historii PAN Marek Ney-Krwawicz.
 

Dominującym akcentem ekspozycji są losy młodego pokolenia ukazane poprzez fotografie, świadectwa i zeszyty szkolne, pamiętniki oraz dzienniczki prowadzone przez młodych uchodźców. Niewątpliwą ciekawostką jest tarcza szkolna noszona w Liceum Humanistycznym w Tengeru. Dokumentację  losów najmłodszych uzupełniają pamiątki z wojennej tułaczki ich rodziców i dziadków, m. in.: paszporty wydawane przez Konsulat w Bombaju  przybywającym do Indii uchodźcom i to trzech  pokoleń, rozmaite zaświadczenia, umowy o pracę, listy czy też okolicznościowe pocztówki. Nie brakuje również prasy, np. „Polak w Indiach” i „Polak w Afryce”. Wystawa ta, choć nie ma charakteru monograficznego, daje bogaty obraz życia ponad 20-tysięcznej społeczności uchodźców polskich w Indiach i Afryce w latach 1942 – 1950. Skłania do zadumy i refleksji nad polskimi drogami XX wieku. 
 

Wernisaż odbędzie się 2 września (środa) o godz. 12:15 w nowym gmachu  PAN Biblioteki Gdańskiej przy ul Wałowej 24. Wystawę można oglądać do 15 października 2015 r. (pn.-pt. 8-19:45; sb. 8-15). 


© 2012 PAN Biblioteka Gdańska