Wystawy

Od Wichra do Cap Arcony. II wojna światowa na Bałtyku70 lat temu zakończyła się największa wojna w dziejach ludzkości. Od pierwszego do niemal ostatniego dnia - od obrony polskiego Wybrzeża do zbombardowania niemieckich transportowców w Zatoce Lubeckiej - toczyła się również na Bałtyku. Była nowoczesną wojną morską dwudziestego wieku, rozgrywającą się na styku wody, lądu i powietrza, bo oprócz okrętów wykorzystano w niej również infrastrukturę obrony wybrzeża i samoloty. Objęła swoim zasięgiem południową część Bałtyku i Zatokę Fińską - część północna była wolna od działań wojennych ze względu na neutralność Szwecji.
 

Materiały pokazane na wystawie dokumentują kolejne etapy wojny na Bałtyku z udziałem Polski, Niemiec, Finlandii i Związku Radzieckiego, a także mniej znane epizody jak plan wprowadzenia do walki polskich żywych torped, zatopienie przez Duńczyków własnej floty czy udział walońskich ochotników Waffen SS w walkach o Pomorze. Zaprezentowane zostaną liczne opracowania i materiały źródłowe, zdjęcia oraz mapy i afisze. 
 

Na wernisaż zapraszamy w czwartek 16 kwietnia o godz. 13 do nowego budynku PAN BG przy ul. Wałowej 24. Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia Biblioteki do 29 maja 2015 roku. 


© 2012 PAN Biblioteka Gdańska