Wystawy

Nowe książki w zbiorach Biblioteki GdańskiejRok 2013 Biblioteka Gdańska rozpoczyna prezentacją nabytków Nowej Książki pozyskanych w ciągu 2012 roku.
 

Na wystawę złożyły się książki wybrane spośród wielu wartościowych wydawnictw:
- opracowania historycznoliterackie dotyczące wybitnych polskich pisarzy,
- albumy sztuki znanej i mniej znanej,
- literatura z dziedziny bibliotekoznawstwa,
- publikacje na temat historii i kierunków rozwoju teatru oraz sztuki filmowej i radia,
- opracowania związane z najnowszymi wydarzeniami politycznymi na świecie,
- książki przedstawiające historię i współczesność Gdańska i Pomorza.
 

Do obejrzenia wystawy zapraszamy od 14 stycznia do 9 lutego 2013 roku w Nowym Gmachu PAN Biblioteki Gdańskiej.


© 2012 PAN Biblioteka Gdańska