Wystawy

100XPROPAGANDAKulturalny człowiek nie upija się!
Wróg nadchodzi, patrz co niesie!
Nie pajacuj!

To tylko kilka haseł, które można znaleźć na plakatach propagandowych prezentowanych na wystawie 100XPROPAGANDA. Plakaty z okresu pierwszej i drugiej wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej, z czasów Wolnego Miasta Gdańska i Polski Ludowej wchodzą w dialog z interpretacjami młodych współczesnych artystów; przy zachowaniu proporcji pięćdziesiąt na pięćdziesiąt. Prace na wystawę użyczyli: PAN Biblioteka Gdańska i studenci ASP w Gdańsku z następujących pracowni: Projektowania Plakatu i Form Reklamowych, Propagandy Społecznej, Podstaw Projektowania Graficznego, Fotografii Reklamowej, Grafiki Edytorskiej.
 

Wernisaż: 7.11.2018 godz. 18.00
Czas trwania: 7-23.11.2018
Gdzie: Wielka Aula ASP w Gdańsku, Targ Węglowy 6
Organizatorzy: ASP w Gdańsku, PAN Biblioteka Gdańska

Wstęp wolny.

Zapraszamy.
 

kuratorzy wystawy:
Aneta Kwiatkowska
Emilia Wernicka
Adam Świerżewski


© 2012 PAN Biblioteka Gdańska