Zbiory

Najnowsze nabytki


Na XXIII Aukcji Antykwariatu Wu -eL Biblioteka zakupiła:

 

  1. RYGA. Panorama miasta....  Rycina pochodzi z t. 3 Civitates Orbis Terrarum…Brauna i Hogenberga, Kolonia 1581.
  2. GRUDZIĄDZ. KRUSZWICA. Panoramy miast na jednym arkuszu, Norymberga 1697.
  3. KOŁOBRZEG. Fantazyjny widok kołobrzeskiej twierdzy...  ok. 1770.
  4. Sopoćko, Konstanty Maria, Ekslibrisy ... teka zawiera 27 ekslibrisów na osobnych arkuszach, Warszawa 1977.
  5. ŚWIECIE, GDYNIA, USTKA. Tableau absolwentów Szkoły Specjalistów Marynarki Wojennej 1930 – 1931.

       

Aukcja odbyła się 1 października 2016 r. we Wrocławiu.

 

 

Zakupy powiększyły zasoby zbiorów specjalnych Biblioteki.

 

 

 


Wśród nowych druków na uwagę zasługują następujące ostatnio zakupione publikacje:

 

Alexander Jonathan J. G.: The Painted Book in Renaissance Italy 1450-1600, New Haven – London 2016, Yale University Press.

Camus Albert: Pierwszy człowiek, Warszawa 2016, W.A.B.

Chwin Stefan: Srebrzysko, Gdańsk b.r.w., Wydawnictwo Tytuł.

Długosz Leszek: Pod Baranami. Ten szczęsny czas…, Poznań 2016, Zysk i Ska.

Klimko-Dobrzaniecki Hubert: Zostawić Islandię, Warszawa 2016, Noir sur Blanc.

Metody badań online, b.m.w. 2016, Naukowa Katedra.

Nowakowski Andrzej: Sąd. „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga , Gdańsk-Warszawa-Kraków 2016, Muzeum Narodowe w Gdańsku - NCK Warszawa.

Polnisches Berlin, Paderborn 2016, Verlag Ferdinand Schöningh.

Repetowicz Witold: Nazywam się Kurdystan, Warszawa 2016, Wydawnictwo Trzecia Strona.

Stanisław Barańczak słucha arcydzieł , Kraków 2016, Wydawnictwo  a5.

 

 

Lista nowych nabytków Działu Gromadzenia Biblioteki Gdańskiej PAN

 

 

 

 

© 2012 PAN Biblioteka Gdańska