Zbiory

Najnowsze nabytki


Na XLIV Aukcji Książek i Grafiki zorganizowanej przez Antykwariaty Warszawskie „Lamus” Biblioteka zakupiła:

 

  1. Thurovius, Andreas Disputatio iuris publici …(Jena) 1770.
  2. [Pokój oliwski, tekst w jęz. łacińskim] Instrumentum pacis perpetuae… (Sztokholm) 1660.
  3. [Pokój oliwski, tekst w jęz. szwedzkim] Instrumentum pacis perpetuae… (Sztokholm) 1660.
  4. Flisowski, Zbigniew Westerplatte.Wyd.3, Warszawa 1965 [książka opatrzona odręcznymi podpisami ośmiu obrońców Westerplatte].
  5. Ducatus Pomeraniae cum magna Maris Balthici, 1784 [mapa miedziorytowa kolorowana w epoce].
  6. Falck, Jeremiasz Dies 1645 [alegoria dnia, miedzioryt sygnowany].      

 

 

Aukcja odbyła się w gmachu Biblioteki Narodowej, w Warszawie w dniu 27 maja 2017 r.

 

Zakupy powiększyły zasoby zbiorów specjalnych Biblioteki.

 

 

 


Wśród nowych druków na uwagę zasługują następujące ostatnio zakupione publikacje:

 

Alexander Jonathan J. G.: The Painted Book in Renaissance Italy 1450-1600, New Haven – London 2016, Yale University Press.

Camus Albert: Pierwszy człowiek, Warszawa 2016, W.A.B.

Chwin Stefan: Srebrzysko, Gdańsk b.r.w., Wydawnictwo Tytuł.

Długosz Leszek: Pod Baranami. Ten szczęsny czas…, Poznań 2016, Zysk i Ska.

Klimko-Dobrzaniecki Hubert: Zostawić Islandię, Warszawa 2016, Noir sur Blanc.

Metody badań online, b.m.w. 2016, Naukowa Katedra.

Nowakowski Andrzej: Sąd. „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga , Gdańsk-Warszawa-Kraków 2016, Muzeum Narodowe w Gdańsku - NCK Warszawa.

Polnisches Berlin, Paderborn 2016, Verlag Ferdinand Schöningh.

Repetowicz Witold: Nazywam się Kurdystan, Warszawa 2016, Wydawnictwo Trzecia Strona.

Stanisław Barańczak słucha arcydzieł , Kraków 2016, Wydawnictwo  a5.

 

 

Lista nowych nabytków Działu Gromadzenia Biblioteki Gdańskiej PAN

 

 

 

 

© 2012 PAN Biblioteka Gdańska