• Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska zaprasza firmy do złożenia oferty na dostawę bibliotecznych regałów metalowych

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony na kompleksową całodobą ochronę budynków PAN BG

  Czytaj więcej
 • Przetarg na wykonanie usługi archiwizacji na mikrofilmach i nośnikach elektronicznych zbiorów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony na: Przebudowa istniejącej instalacji wentylacji

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony na kompleksową całodobą ochronę budynków PAN BG.

  Czytaj więcej
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.10.15

  Czytaj więcej
 • Przetarg na docieplenie 01.10.15

  Czytaj więcej
 • Przetarg na docieplenie. Unieważnienie.

  Czytaj więcej
 • Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę posadzek

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony na kompleksową całodobową ochronę budynków Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej

  Czytaj więcej