O bibliotece

MISJA PAN BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ


Misją Biblioteki Gdańskiej, pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, jest ochrona powierzonego jej dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym zapewnieniu jak najlepszej jakości usług bibliotecznych i informacyjnych w celu zaspokojenia naukowych potrzeb użytkowników, a także aktywne wspieranie badań naukowych i procesów edukacyjnych.

 

Misja realizowana jest poprzez:

  • gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem Biblioteki i potrzebami jej użytkowników;

 

  • opracowanie i udostępnianie zbiorów wraz z zapewnieniem dostępu do naukowych baz danych i zasobów bibliotek cyfrowych;
     
  • organizowanie warsztatu naukowego dla badaczy;

 

  • zarządzanie wiedzą dla potrzeb użytkowników;

 

  • ustawiczne podnoszenie kwalifikacji pracowników.

 

© 2012 PAN Biblioteka Gdańska