Katalogi, bazy danych

Bazy danych online


ACADEMICA CWPN – korzystanie z publikacji chronionych prawem autorskim możliwe jest tylko na terminalu w gmachu Biblioteki przy ul. Wałowej 24. Wymagane jest uprzednie zarejestrowanie się u pracownika Wypożyczalni.  

(w godzinach: pon-wt- śr-pt  8.00-14.30, czw. 8.00-19.00 )

Po zapoznaniu się z Regulaminem Użytkownika CWPN Academica, przedstawieniu dokumentów i wypełnieniu deklaracji zainteresowany otrzymuje dane dostępowe do systemu i może korzystać z terminalu w godzinach pracy Biblioteki. Pod adresem http://www.academica.edu.pl/ można sprawdzić dostępność publikacji, a po zalogowaniu się rezerwować wybrane pozycje.

Kontakt z naszą Wypożyczalnią:  tel. 58 301-22-51 do 53, wew. 101

 

 

Licencjonowane bazy danych dostępne w PAN Bibliotece Gdańskiej:

 

Bazy EBSCO 

 

Ważne! Użytkownicy mogą otrzymać tymczasowe hasło umożliwiające korzystanie z baz EBSCO poza obszarem Biblioteki. W tym celu należy zgłosić się do Kierownika Działu Udostępniania i Informacji Naukowej w budynku przy ul. Wałowej 24.

 

 

HUMANITIES SOURCE – baza światowego piśmiennictwa z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, w tym: dzieła literackie, artykuły z czasopism (ok. 3,5 mln!) , felietony, wywiady, recenzje książek, przedstawień teatralnych, baletowych, filmów, koncertów i in.


Academic Search Complete - wielodziedzinowa, (humanistyka, nauki społeczne, inżynieria, medycyna itd.) i przeważającej części pełnotekstowa.  Adresowana zwłaszcza  do pracowników nauki i studentów,

Agricola - opracowywana przez Narodową Bibliotekę Rolniczą Stanów Zjednoczonych. Rejestruje publikacje związane z rolnictwem i dyscyplinami pokrewnymi,

Business Source Complete - pełne teksty oraz opisy bibliograficzne artykułów z dyscyplin ekonomicznych (zarządzanie, marketing, bankowość i finanse, handel międzynarodowy, praca, administracja),

ERIC - opisy bibliograficzne, abstrakty, pełne teksty artykułów z czasopism naukowych, kompendiów, raportów związanych z edukacją,

European Views of the Americas: 1493 to 1750 - bibliograficzna baza zawierająca opisy prac dotyczących obu Ameryk,

GreenFile - w części pełnotekstowa, w części bibliograficzna baza publikacji naukowych i popularnonaukowych z dziedziny ekologii,

Health Source - Consumer Edition -  zapewnia możliwość wglądu do treści ok. 300 czasopism z dyscyplin takich jak: medycyna ogólna, ochrona zdrowia, medycyna sportowa,

Health Source: Nursing/Academic Edition - udostępnia prace z zakresu szeroko pojętej medycyny,

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) - abstraktowa i pełnotekstowa baza obejmująca czasopisma, książki i raporty dotyczące głównie bibliotekarstwa i informacji naukowej. Jej zakres chronologiczny sięga połowy lat 60-tych XX wieku,

Master File Premier - baza wielodziedzinowa, pełnotekstowa i bibliograficzna, stworzona z myślą o użytkownikach bibliotek publicznych,

Medline - artykuły z zakresu medycyny, w części bibliograficzna, w części pełnotekstowa,

Newspaper Source - pełne teksty artykułów z ok. 150-ciu dzienników amerykańskich,

Regional Business News - pełna zawartość ok. 75 czasopism, gazet i serwisów informacyjnych o tematyce biznesowej wydawanych w USA,

Teacher Reference Center - udostępnia indeksy i streszczenia pochodzące z 280 najpopularniejszych czasopism i magazynów dla nauczycieli i opiekunów, ułatwiające pracę pedagogom.

 

______________________________________________

Serwisy Prawnicze WoltersKluwer

 

 

 

 

Uwaga! Aby korzystać z serwisów należy zwrócić się do bibliotekarza dyżurnego o zalogowanie.

LEX DELTA – abonament obejmuje: akty prawne, orzecznictwo powszechne, orzecznictwo administracyjne, wzory, monografie, praktyczne wyjaśnienia, tezy i czasopisma, prawo UE oraz komentarze i publikacje z zakresu prawa cywilnego materialnego, rodzinnego, nieruchomości i prawa budowlanego, administracyjnego.

SPPiUS – ujednolicone akty prawne, komentarze specjalistów, orzecznictwo, baza pytań i odpowiedzi, pisma urzędowe, wzory dokumentów, kalkulatory, wskaźniki itd. – z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych


 

 

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI  http://wbn.edu.pl/  dostępna od 2010 r. dzięki ogólnokrajowej  licencji akademickiej, finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

 WIRTUALNA BIBLIOTEKI NAUKI       wejście: https://wbn.icm.edu.pl/

 

Dostęp do baz WBN jest możliwy tylko z komputerów znajdujących się na terenie Biblioteki.

Zasoby WBN:

 

KSIĄŻKI I CZASOPISMA:

 

Science Direct (Elsevier) informator:  http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#elsevier

 

wejście: https://www.sciencedirect.com/

 

Springer Link (Springer) informator: http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#springer

 

 wejściehttps://link.springer.com/

 

Wiley Online Library informator: http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#wiley

 

wejście: http://onlinelibrary.wiley.com/

 

Czasopisma Nature i Science informator: http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#nature_science

 

Natur - wejście: https://www.nature.com/nature/

 

Science - wejście: http://science.sciencemag.org/

 

E-książki - przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka książek elektronicznych dostępnych w ramach licencji krajowych. Wyszukiwanie można dodatkowo zawęzić  w oknie Szukaj w znalezionych.

 

wejście:  https://wbn.icm.edu.pl/e-ksiazki/

 

Infona - archiwum krajowe wraz z bieżącymi zasobami i codzienną aktualizacją czasopism Elsevier, Springer i Wiley, książki Springer z lat 2004, 2005 i 2009-2011 oraz książki Wiley z lat 2009 i 2015, ponadto archiwa licencji konsorcyjnych ACS i IEEE oraz otwarte zasoby polskie.

 

wejście: https://www.infona.pl//

 

BAZY BIBLIOGRAFICZNE:

 

Web of Science (Clarivate Analytics) informator: http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#wos

 

wejście:  http://webofknowledge.com/WOS

 

Scopus (Elsevier) informator: http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#scopus

 

wejście: https://www.scopus.com/

 

SciVal  - program do analizy danych, informator: http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#scival

 

wejście: https://www.scival.com/customer/authenticate/loginfull

 


 
________________________________________

Britannica online
 
 
Zawiera aktualizowane co roku dane, artykuły z czasopism, cytaty, zdjęcia, kolekcję multimediów.
 
 
BRITANNICA ONLINE. Academic Edition

 

W wolnym dostępie:

Zasoby cyfrowe

polskie

Federacja Bibliotek Cyfrowych

 

 

© 2012 PAN Biblioteka Gdańska