Katalogi, bazy danych

Bazy danych online


Czasopisma wydawnictwa De Gruyter  dostępne z komputerów znajdujących się w Bibliotece.  
wejście: https://www.degruyter.com
Ok. 400 pełnotekstowych czasopism naukowych  z humanistyki, nauk społecznych i  ścisłych.
Zachęcamy do korzystania. Chętnie poznamy Państwa opinie w  Informatorium  tel. 58 301-22-51
wew. 101 lub informacja@bgpan.gda.pl

 

Uprzejmie infromujemy, że od dnia 1 marca 2018 r. mają Państwo otwarty dostęp testowy do baz Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate. Dostęp testowy potrwa do dnia 31 maja 2018 r. Bazy zapewniają dostęp do pełnego tekstu ponad 13,500 aktywnych czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym, w większości niedostępnych w aktualnie prenumerowanych zasobach.  Bazy zostały udostępnione na platformie EBSCOhost uczelni. Dostępne są lokalnie z komputerów na terenie instytucji oraz zdalnie z komputerów domowych z wykorzystanie poniższych linków:

 

Academic Search Ultimate - Wejście do bazy

Business Source Ultimate - Wejście do bazy

 

 

ACADEMICA CWPN – korzystanie z publikacji chronionych prawem autorskim możliwe jest tylko na terminalu w gmachu Biblioteki przy ul. Wałowej 24. Wymagane jest uprzednie zarejestrowanie się u pracownika Wypożyczalni.  

(w godzinach: pon-wt- śr-pt  8.00-14.30, czw. 8.00-19.00 )

Po zapoznaniu się z Regulaminem Użytkownika CWPN Academica, przedstawieniu dokumentów i wypełnieniu deklaracji zainteresowany otrzymuje dane dostępowe do systemu i może korzystać z terminalu w godzinach pracy Biblioteki. Pod adresem http://www.academica.edu.pl/ można sprawdzić dostępność publikacji, a po zalogowaniu się rezerwować wybrane pozycje.

Kontakt z naszą Wypożyczalnią:  tel. 58 301-22-51 do 53, wew. 101

 

 

Licencjonowane bazy danych dostępne w PAN Bibliotece Gdańskiej:

 

Bazy EBSCO 

 

Ważne! Użytkownicy mogą otrzymać tymczasowe hasło umożliwiające korzystanie z baz EBSCO poza obszarem Biblioteki. W tym celu należy zgłosić się do Kierownika Działu Udostępniania i Informacji Naukowej w budynku przy ul. Wałowej 24.

 

 

HUMANITIES SOURCE – baza światowego piśmiennictwa z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, w tym: dzieła literackie, artykuły z czasopism (ok. 3,5 mln!) , felietony, wywiady, recenzje książek, przedstawień teatralnych, baletowych, filmów, koncertów i in.


Academic Search Complete - wielodziedzinowa, (humanistyka, nauki społeczne, inżynieria, medycyna itd.) i przeważającej części pełnotekstowa.  Adresowana zwłaszcza  do pracowników nauki i studentów,

Agricola - opracowywana przez Narodową Bibliotekę Rolniczą Stanów Zjednoczonych. Rejestruje publikacje związane z rolnictwem i dyscyplinami pokrewnymi,

Business Source Complete - pełne teksty oraz opisy bibliograficzne artykułów z dyscyplin ekonomicznych (zarządzanie, marketing, bankowość i finanse, handel międzynarodowy, praca, administracja),

ERIC - opisy bibliograficzne, abstrakty, pełne teksty artykułów z czasopism naukowych, kompendiów, raportów związanych z edukacją,

European Views of the Americas: 1493 to 1750 - bibliograficzna baza zawierająca opisy prac dotyczących obu Ameryk,

GreenFile - w części pełnotekstowa, w części bibliograficzna baza publikacji naukowych i popularnonaukowych z dziedziny ekologii,

Health Source - Consumer Edition -  zapewnia możliwość wglądu do treści ok. 300 czasopism z dyscyplin takich jak: medycyna ogólna, ochrona zdrowia, medycyna sportowa,

Health Source: Nursing/Academic Edition - udostępnia prace z zakresu szeroko pojętej medycyny,

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) - abstraktowa i pełnotekstowa baza obejmująca czasopisma, książki i raporty dotyczące głównie bibliotekarstwa i informacji naukowej. Jej zakres chronologiczny sięga połowy lat 60-tych XX wieku,

Master File Premier - baza wielodziedzinowa, pełnotekstowa i bibliograficzna, stworzona z myślą o użytkownikach bibliotek publicznych,

Medline - artykuły z zakresu medycyny, w części bibliograficzna, w części pełnotekstowa,

Newspaper Source - pełne teksty artykułów z ok. 150-ciu dzienników amerykańskich,

Regional Business News - pełna zawartość ok. 75 czasopism, gazet i serwisów informacyjnych o tematyce biznesowej wydawanych w USA,

Teacher Reference Center - udostępnia indeksy i streszczenia pochodzące z 280 najpopularniejszych czasopism i magazynów dla nauczycieli i opiekunów, ułatwiające pracę pedagogom.

 

______________________________________________

Serwisy Prawnicze WoltersKluwer

 

 

 

 

Uwaga! Aby korzystać z serwisów należy zwrócić się do bibliotekarza dyżurnego o zalogowanie.

LEX DELTA – abonament obejmuje: akty prawne, orzecznictwo powszechne, orzecznictwo administracyjne, wzory, monografie, praktyczne wyjaśnienia, tezy i czasopisma, prawo UE oraz komentarze i publikacje z zakresu prawa cywilnego materialnego, rodzinnego, nieruchomości i prawa budowlanego, administracyjnego.

SPPiUS – ujednolicone akty prawne, komentarze specjalistów, orzecznictwo, baza pytań i odpowiedzi, pisma urzędowe, wzory dokumentów, kalkulatory, wskaźniki itd. – z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych


 

 

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI  http://wbn.edu.pl/  dostępna od 2010 r. dzięki ogólnokrajowej  licencji akademickiej, finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

 WIRTUALNA BIBLIOTEKI NAUKI       wejście: https://wbn.icm.edu.pl/

 

Dostęp do baz WBN jest możliwy tylko z komputerów znajdujących się na terenie Biblioteki.

Zasoby WBN:

 

KSIĄŻKI I CZASOPISMA:

 

Science Direct (Elsevier) informator:  http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#elsevier

 

wejście: https://www.sciencedirect.com/

 

Springer Link (Springer) informator: http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#springer

 

 wejściehttps://link.springer.com/

 

Wiley Online Library informator: http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#wiley

 

wejście: http://onlinelibrary.wiley.com/

 

Czasopisma Nature i Science informator: http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#nature_science

 

Natur - wejście: https://www.nature.com/nature/

 

Science - wejście: http://science.sciencemag.org/

 

E-książki - przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka książek elektronicznych dostępnych w ramach licencji krajowych. Wyszukiwanie można dodatkowo zawęzić  w oknie Szukaj w znalezionych.

 

wejście:  https://wbn.icm.edu.pl/e-ksiazki/

 

Infona - archiwum krajowe wraz z bieżącymi zasobami i codzienną aktualizacją czasopism Elsevier, Springer i Wiley, książki Springer z lat 2004, 2005 i 2009-2011 oraz książki Wiley z lat 2009 i 2015, ponadto archiwa licencji konsorcyjnych ACS i IEEE oraz otwarte zasoby polskie.

 

wejście: https://www.infona.pl//

 

BAZY BIBLIOGRAFICZNE:

 

Web of Science (Clarivate Analytics) informator: http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#wos

 

wejście:  http://webofknowledge.com/WOS

 

Scopus (Elsevier) informator: http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#scopus

 

wejście: https://www.scopus.com/

 

SciVal  - program do analizy danych, informator: http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#scival

 

wejście: https://www.scival.com/customer/authenticate/loginfull

 


 
________________________________________

Britannica online
 
 
Zawiera aktualizowane co roku dane, artykuły z czasopism, cytaty, zdjęcia, kolekcję multimediów.
 
 
BRITANNICA ONLINE. Academic Edition

 

W wolnym dostępie:

Zasoby cyfrowe

polskie

Federacja Bibliotek Cyfrowych

 

 

© 2012 PAN Biblioteka Gdańska