Katalogi, bazy danych

Katalogi Kartkowe


 • Katalogi Druków Nowych
 • Katalogi Druków XIX i I połowy XX wieku

Katalogi kartkowe:


Katalog alfabetyczny księgozbioru gromadzonego od 1945 do 1997 roku

Katalog przedmiotowy księgozbioru gromadzonego od 1945 do 1997 roku

Katalog przedmiotowy tekstów literackich (nabytki od 1945 do 1997 roku)

Katalog systematyczny morski (nabytki od 1945 do 1997 roku)

Katalog tytułów literackich ( nabytki od 1945 do 1997 roku)

Katalog czasopism wydanych do dnia 31 grudnia 1998 roku

Katalogi kartkowe:


Katalog alfabetyczny (dla zbiorów gromadzonych do 1944 roku)
 

Katalog systematyczny (dla zbiorów gromadzonych do 1944 roku)
 

Nowy katalog alfabetyczny dla druków XIX i I poł. XX wieku
 

Nowy katalog systematyczny dla druków XIX i I poł. XX wieku

Katalog on-line:


Katalog w systemie VTLS / Virtua
Zawiera opisy książek, które wpłynęły do Biblioteki po 1 stycznia 1998 roku oraz czasopism, z datą wydania od 1 stycznia 1999 roku, sukcesywnie uzupełniany o zasoby wcześniejsze.


Wejście do katalogu

 

Katalog on-line:


Katalog w systemie VTLS / Virtua (w trakcie wprowadzania)
 

 

 

Wejście do katalogu

 • Katalogi Rękopisów
 • Katalogi Inkunabułów

Katalogi drukowane:
 

Katalog der die Stadt Danzig betreffenden Handschriften der Danziger Stadtbibliothek. Bd. 1, Bearb. von A. Bertling, Danzig 1892

Katalog der Handschriften der Danziger Stadtbibliothek. Bd. 2, Bearb. von O. Günther, Danzig 1903

Katalog der Handschriften der Danziger Stadtbibliothek. Bd. 3, Bearb. von O. Günther, Danzig 1909

Katalog der Handschriften der Danziger Stadtbibliothek. Bd. 4, Die musikalischen Handschriften... Bearb. von O. Günther, Danzig 1911

Die Handschriften der Kirchenbibliothek von St. Marien in Danzig. Bd. 5, Von O. Günther, Danzig 1921

Katalog rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, uzupełnienia do t. I-IV (Sygnatury 1-4258), oprac. P. Szafran, Wrocław 1988

Katalog rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, Sygnatury Ms 5000 - Ms 5411, oprac. H. Dzienis, J. Kordel, D. Majkowska, Wrocław 1978

Katalog rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk,
Sygnatury Ms 5412-5873, red. H. Dzienis, Pelplin 1999

Katalog rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, Sygnatury Ms 5874 - Ms 6123, Spuścizna Stanisławy Fleszarowej-Muskat, oprac. K. Świerkosz, Gdańsk 1999

D. Popinigis, D. Szlagowska, Musicalia Gedanenses. Rękopisy muzyczne z XVI i XVII wieku w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Katalog, Gdańsk 1990

Katalog rękopisów orientalnych ze zbiorów polskich, t. 3: Katalog rękopisów ormiańskich i gruzińskich, Warszawa 1958, s. 40-42

Katalog rękopisów orientalnych ze zbiorów polskich, t. 5, cz. 1: Katalog rękopisów arabskich, Warszawa 1964, s. 15-18

R. Dzięgielewski, Katalog rękopisów o tematyce morskiej w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk 2004

Katalogi drukowane:


H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Katalog inkunabułów Biblioteki Miejskiej w Gdańsku, Gdańsk 1954
- zeskanowana wersja publikacji -

                                    


H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Katalog inkunabułów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, cz. 2, Uzupełnienia i dodatki, Gdańsk 1967


Beata Gryzio, Katalog inkunabułów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, cz. 3, Uzupełnienia i dodatki; wersja elektroniczna przygotowana do druku
 
    Wejście do katalogu (plik PDF)

 

Kartoteki (dostępne w Pracowni Rękopisów):
 

Katalogi i indeksy kartkowe nabytków nie ujętych w katalogach drukowanych

Pliki tekstowe nowych nabytków

 
 • Katalogi Starych Druków
 • Katalogi Grafiki i Malarstwa

Katalogi kartkowe:


Katalog alfabetyczny (dla zbiorów gromadzonych do 1944 roku)

Katalog systematyczny (dla zbiorów gromadzonych do 1944 roku)

Katalog akcesji (nabytków po 1945 roku)

Katalogi drukowane:Danzig im Bilde. Verzeichnis der in der Danziger Stadtbibliothek vorhandenen bildlichen Darstellungen. Bearb. von Friedrich Schwarz. Danzig 1913

Katalogi drukowane:
 

A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej. Z. 1, Gdańsk 1968

A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej. Z. 2, Gdańsk 1969

L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej. Z. 3, Gdańsk 1980

 

Kartoteki (dostępne w Pracowni Grafiki):
 

Kartoteka przedmiotowa luźnych rycin i rysunków wykonanych w technikach artystycznych przed 1945 rokiem z podziałem na: portrety, widoki miast polskich i obcych

Kartoteka autorska artystów i wydawców

Kartoteka wydawnictw albumowych z oryginalnymi sztychami

Kartoteka wydawnictw albumowych z reprodukcjami sztychów grafiki współczesnej po 1945 roku
 


 

Kartoteki (dostępne w Pracowni Starych Druków):
 

Kartoteka drukarzy

Kartoteka proweniencji

 

Katalogi on-line:
 

druków XV-XVIII wieku (w wyborze)

                
Katalog VIRTUA

Wspólne dziedzictwo europejskie (XVI-XVIII wieku)


Katalog mikrofilmów (on-line)
 

 
 • Katalogi Kartografii
 • Katalogi Numizmatów

Katalogi kartkowe (dostępne w Pracowni Kartografii):
 

Katalog alfabetyczny

Katalog przedmiotowy


Katalogi kartkowe (dostępne w Pracowni Numizmatów):
 

Katalog chronologiczny

Katalog autorski

Katalog przedmiotowy

Katalogi drukowane:
 

Z. Szopowska, Plany Gdańska, Oliwy, Sopotu i Gdyni w zbiorach kartograficznych Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1958

M. Pelczar, Mapy i plany Żuław Wiślanych w zbiorach kartograficznych Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk 1992

M. Pelczar: W stulecie Przekopu Wisły... 1895-1995: katalog map i planów eksponowanych podczas wystawy zorganizowanej w Muzeum Miasta Gdańska w marcu 1995 r., Gdańsk 1995

Katalogi drukowane:


H. Dzienis, Katalog zbiorów numizmatycznych Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1984
 

 • Katalogi Ekslibrisów
 • Katalogi Fotografii

Katalogi kartkowe (dostępne w Pracowni Ekslibrisów):
 

Katalog artystów

Katalog właścicieli

Katalog przedmiotowy

Katalog autorów wzorów

Katalog superekslibrisów

Katalog albumów

Katalogi kartkowe (dostępne w Pracowni Fotografii):
 

Katalog przedmiotowy
(najcenniejsza część zbiorów z obiektami architektury jest zaopatrzona we wglądówki)

Katalog artystów fotografików

Katalog gdańskich zakładów fotograficznych działających w XIX wieku


Katalogi drukowane:
 

A. Kurkowa, Gdański ekslibris XV - XVIII wieku. Katalog wystawy, Gdańsk 1978

H. Dzienis, Ekslibrisy jubileuszowe Biblioteki Gdańskiej, Gdańsk 1994

H. Dzienis, Książkowe znaki własnościowe XVI - XVIII wieku. Katalog wystawy, Malbork 1998

Katalogi drukowane:
 

J. Kucharski, Fotografie dawnego Gdańska. Katalog zbiorów fotograficznych Biblioteki Gdańskiej PAN, cz. 1: Fotografie sprzed 1945 r., Wrocław 1987.
 

 • Katalogi Muzykaliów
 • Katalogi Teatraliów

O. Günther, Katalog der Handschriften der Danziger Bibliothek. T. IV. Die Musikalische Handschriften. Gdańsk 1911

Katalog Mikroflimów Biblioteki Narodowej. T. I, II. Warszawa 1956, 1962

D. Popinigis, D. Szlagowska, Musicalia Gedanenses. Rękopisy muzyczne z XVI i XVII wieku w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Gdańsk 1990

P. Szafran, Katalog Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk: uzupełnienie do tomów I – IV. Sygnatury 1 – 4258. Wrocław 1988
D. Szlagowska, Repertuar muzyczny z siedemnastowiecznych rękopisów gdańskich. Gdańsk 2005


Katalogi i kartoteki (dostępne w Pracowni Teatralogicznej):
 

Kartoteka biblioteki podręcznej

 • Katalog Dokumentów Życia Społecznego
 • Katalogi Dokumentów Wtórnych i Informatycznych

Katalogi Dokumentów Życia Społecznego (dostępne w Pracowni DŻS-ów):
 

Katalog alfabetyczny

Katalog przedmiotowy

Katalogi (dostępne w Pracowni Dokumentów Wtórnych i Informatycznych):
 

Alfabetyczny

Sygnaturowy (dla rękopisów)

 

© 2012 PAN Biblioteka Gdańska