Katalogi, bazy danych

Katalog Virtua


 

Katalog w systemie VTLS / Virtua zawiera opisy:

 


• książek, które wpłynęły do Biblioteki po 1 stycznia 1998 roku, sukcesywnie uzupełniane o zbiory wcześniejsze


• czasopism, z datą wydania od 1 stycznia 1999 roku, sukcesywnie uzupełniane o zasoby wcześniejsze


• książek tzw. księgozbioru historycznego, z lat 1801-1945 (w wyborze)


• dokumentów elektronicznych (w wyborze)


• druków XV-XVIII wieku (w wyborze)


• dokumentów kartograficznych (w wyborze) udostępnianych TYLKO w Pracowni Kartografii

 

• dokumentów ikonograficznych (w wyborze) udostępnianych TYLKO w Pracowni Grafiki lub Fotografii
 

• dokumentów życia społecznego (w wyborze) udostepnianych TYLKO w Pracowni Dokumentów Życia Społecznego


• zbiorów zgromadzonych w Stacji Naukowej PAN w Rzymie i Stacji Naukowej w Wiedniu (niedostępne w PAN Bibliotece Gdańskiej)

© 2012 PAN Biblioteka Gdańska