E-źródła licencyjne i testowe

Zasoby dostępne bez logowania wyłącznie z komputerów Biblioteki. Z baz EBSCO można korzystać także z komputerów własnych po uzyskaniu danych dostępowych od kierownika Działu Udostępniania i Informacji Naukowej.

Baza Academic Research Source na platformie EBSCOhost to zbiór pełnotekstowych czasopism (ok. 5 000) i książek elektronicznych (ok. 180 000). Wśród czasopism naukowych znajduje się ponad 350 tytułów polskich. Tematyka zwartych w bazie materiałów obejmuje wiele dziedzin – nauki humanistyczne, edukację, psychologię, biznes i ekonomię, prawo, nauki polityczne, medyczne, przyrodnicze, ochronę środowiska, matematykę chemię, informatykę i in. Baza będzie dostępna do 31 października 2019 r.

  • HUMANITIES SOURCE (EBSCOhost) – światowe piśmiennictwo z nauk humanistycznych i społecznych, w tym: dzieła literackie, artykuły z czasopism, felietony, wywiady, recenzje książek, przedstawień teatralnych, baletowych, filmów, koncertów i in.
  • WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI – zawiera bazy EBSCO, czasopisma i wybrane pakiety książek wydawnictw Elsevier, Springer i Wiley, czasopisma Nature (roczniki od 2010) i Science (roczniki od 1997), bazy bibliograficzne Scopus , Web of Science, narzędzia bibliometryczne SciVal, InCites.
  • ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA ONLINE
  • LEX – INTERNETOWY SYSTEM PRAWNY – przed korzystaniem z serwisu prosimy zwrócić się do bibliotekarza dyżurnego o zalogowanie.