O bibliotece

Projekt „Pomorska Biblioteka Cyfrowa”Projekt „Pomorska Biblioteka Cyfrowa” powstał w oparciu o Umowę Partnerską gdańskich i pomorskich instytucji naukowych i kulturalnych. (Partnerzy projektu PBC) Stosowną umowę podpisali w dniu 17.07.2008 roku Rektorzy Szkół Wyższych, pełnomocnik Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Starosta Wejherowski i Marszałek Województwa Pomorskiego. Partnerem wiodącym projektu została Politechnika Gdańska.

 

Utworzono ośrodki digitalizacji wyposażone w specjalistyczne skanery, komputery wraz z oprogramowaniem do przetwarzania dokumentów cyfrowych, zlokalizowane w Bibliotece Głównej UG, PAN Bibliotece Gdańskiej, Bibliotece Głównej PG oraz Centrum Mobilne.

 

 

Realizacja projektu była możliwa dzięki uzyskaniu funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013: Oś priorytetowa: 2. Społeczeństwo wiedzy; Działanie: 2.2 Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego; Poddziałanie: 2.2.2 Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego.

 

Umowę oraz Porozumienie o dofinansowanie Projektu podpisano w dniu 29.06.2009 roku. Końcowa wartość Projektu to 6 446 121,29 PLN; dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 546 592,62 PLN.

 

Na Bibliotekę Gdańską przypadła odpowiednio całkowita wartość: 977 471,65 PLN, w tym środki z UE 733 103,74 PLN (75%); wkład własny 244 367, 91 PLN (25%).

 

Projekt został zakończony pod względem rzeczowym 30.06.2012, a pod względem finansowym 29.08.2012, uzyskując wszystkie zakładane wskaźniki. Ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej zeskanowano 4.904 pozycji (490.368 skanów), zmikrofilmowano 658 pozycji (187.431 klatek). Kopie cyfrowe publikowane są na platformie PBC.

 

 

Głównym celem projektu było stworzenie powszechnego, nieograniczonego dostępu do różnego rodzaju zasobów, zarówno tych najstarszych jak też najnowszych, przechowywanych we wspomnianych instytucjach. Zbiory udostępnione w PBC przez Bibliotekę Gdańską  to przede wszystkim rękopisy, stare druki, zbiory kartograficzne, graficzne,  muzyczne, dokumenty życia społecznego, druki XIX i XX-wieczne ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Gdańska i regionu.

 

POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA© 2012 PAN Biblioteka Gdańska